Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle industriprosjekter i Levanger

Nybygg av industriområde i Levanger
130 daa. 87 daa er regulert til industri.
Rehabilitering av fredede bygninger i Levanger kommune
Det skal gjennomføres bygningsmessige tiltak for tre bygninger i Rinnleiret militærleir, bl.a. omlegging skifertak, oppretting bæresystem, oppmaling fasader, sanering eternittplater fra tak.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: