Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle industriprosjekter i Sauherad

Nybygg av miljøstasjon i Bø i Sauhered kommune
I januar 2019 inngikk IRMAT totalentrepriskontrakt på oppføring av Brenna Miljøstasjon. Grunnet konkurs hos totalentreprenør, stanset arbeidene opp før de ble ferdigstilt. For å fullføre miljøstasjonen har IRMAT valgt på dele opp de gjenstående arbeidene i flere kontrakter. Det er inngått totalentreprisekontrakt på gjenstående grunn og betongarbeider. IRMAT AS er i forhandlinger med sikte på å inngå totatentreprisekontrakter for ventilasjon, elektro/tele og automasjon, og sanitærarbeider.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: