Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle industriprosjekter i Bamble

Utvidelse av industriområde på Asdalstrand, trinn 1
ca 160 dekar. Områdes skal først fylles med masse. Byggherre skal mest sannsynlig bygge selv og selge tomter til utbyggere. 10-20 daa, blir utført i trinn 1.
Rehabilitering av renseanlegg i Bamble
'Prosjektet omfatter skifte av maskin og prosessrør.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: