Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle industriprosjekter i Sola

Etablering av nytt ventilasjonsanlegg på pumpestasjon i Sola
Etablering av nytt ventilasjonsanlegg på IVAR IKS sine pumpestasjoner mot SNJ. Totalkostnad: 1,88 MNOK.
Etablering av nytt ventilasjonsanlegg på pumpestasjon i Tananger
Etablering av nytt ventilasjonsanlegg på IVAR IKS sine pumpestasjoner mot SNJ. Totalkostnad: 1,88 MNOK.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: