Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle industriprosjekter i Rogaland fylke

Bjerkreim (1)
Bokn (0)
Eigersund (2)
Gjesdal (1)
Haugesund (1)
(2)
Karmøy (5)
Klepp (2)
Kvitsøy (0)
Lund (1)
Randaberg (2)
Sandnes (2)
Sauda (0)
Sokndal (0)
Sola (2)
Stavanger (8)
Strand (0)
Suldal (0)
Time (1)
Tysvær (1)
Utsira (0)
Nybygg av næringsområde på Øksnavad
Byggeklare tomter. 50 mål.
Nybygg av næringsbygg på Nylund, Sirevåg
27.000 m2 Området er ferdig opparbeidd og arealet er grovplanert, sprengt fjellrum. Området ligg ikkje langt fra Sirevåg hamn, som har 2 ISPS terminaler/kaier.
Utvidelse av havne og næringsområder i Egersund
Omtrent 640 daa, hvorav omtrent 400 daa ligger på land. Områdesreguleringen legger tilrette for å kunne etablere omlag 100 000 m2 med nye næringsbygg.
Nybygg av næringsbygg på Øksnavad
Byggeklar tomt. 10mål.
Nybygg av lager/logistikk i Haugesund
Ca. 35 mål gjenstår. Byggeklare tomter, masseutskiftet og ferdig med veg- og VA- anlegg.
Tilbygg av renovasjonsanlegg på Stokka
Porter: Port Teknikk AS, Sandnes
Etablering av rubbhall ved sentralrenseanlegg i Randaberg
Opparbeidelse av uteområdet med etablering av industribelegningstein samt overvannshåndtering ved SNJ i leveransen skal det også inkluderes levering og montering av isolert rubbhall med dimensjon på 35meterX20.5meter.
Riving og rehabilitering av uværsskur ved skole i Stavanger
Riving av eksisterende uværsskur og oppbygging av nytt, flytting av bod, buldrevegg, lekeapparater, belegg og maling av bade ytre og innvendige vegger.
Utvidelse av slamavskilleranlegg på Bersagel i Sandnes
Fellesutlysning for Dreggjavika slamavskiller og Usken VA/sjøledning.
Oppføring av nytt bygg for farlig avfall ved miljøstasjon på Nærbø i Hå kommune
Bygget skal være uisolert og uten oppvarming med unntak av varmebu som skal isoleres og utrustes med varmeovn. Varmeboden skal inneholde et innbruddsikkert vindu som gir god oversikt over utvendig sorteringsanlegg. Prosjektet skal prises med 2 stk opsjoner: Opsjon 1 : Halvtak med støpt plate på høyre side av bygg. Opsjon 2 : Halvtak med støpt plate på begge sider av bygg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: