Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle industriprosjekter i Rogaland fylke

Bjerkreim (1)
Bokn (0)
Eigersund (1)
Finnøy (3)
Forsand (1)
Gjesdal (2)
Haugesund (5)
(7)
Karmøy (4)
Klepp (2)
Kvitsøy (0)
Lund (0)
Randaberg (2)
Rennesøy (0)
Sandnes (6)
Sauda (0)
Sokndal (1)
Sola (4)
Stavanger (11)
Strand (1)
Suldal (1)
Time (0)
Tysvær (1)
Utsira (0)
Nytt næringsareal for industri mm i Stavanger
Statens Vegvesen skal utfylle med masser fra Ryfast prosjektet. Det nye "landområdet" skal reguleres til industri/næring. Bestiller=Grunneiere.
Nybygg av næringsområde på Øksnavad
Byggeklare tomter. 50 mål.
Nybygg av næringsbygg på Nylund, Sirevåg
27.000 m2 Området er ferdig opparbeidd og arealet er grovplanert, sprengt fjellrum. Området ligg ikkje langt fra Sirevåg hamn, som har 2 ISPS terminaler/kaier.
Nybygg av industribygning i Stølsmyr, Kopervik
ca. 5 dekar. Byggeklare tomter.
Nybygg av næringsbygg på Øksnavad
Byggeklar tomt. 10mål.
Ombygg av eksisterende avløpsrenseanlegg i Klepp og Time kommune
IVAR IKS ønsker tilbud på utarbeidelse av forprosjekt, utarbeidelse av reguleringsplan og detaljprosjektering av 5 stk pumpestasjoner, for alle fag, med opsjon på 1 - 2 stk i tillegg. Detaljprosjektering av ledningstraseen skal i utgangspunktet utføres av IVAR, men det ønskes i tillegg opsjon for detaljprosjektering av denne rørledningen. For framtidig å kunne tilfredsstille forpliktelsen i forhold til avløp må IVAR gjøre tiltak på eksisterende avløpsanlegg. I denne forbindelsen er det besluttet å etablere en ny avløpstrase fra Bråstein til – Vik RA. Det er foreløpig antatt en dimensjon på max Ø800 mm for selvfallsledninger og max Ø600 mm trykkledninger, samlet totalt 13 + 9 = 22 km. IVAR IKS ønsker tilbud på utarbeidelse av forprosjekt, utarbeidelse av reguleringsplan og detaljprosjektering av 5 stk pumpestasjoner, for alle fag, med opsjon på 1 - 2 stk i tillegg. Detaljprosjektering av ledningstraseen skal i utgangspunktet utføres av IVAR, men det ønskes i tillegg opsjon for detaljprosjektering av denne rørledningen.
Etablering av rubbhall ved sentralrenseanlegg i Randaberg
Opparbeidelse av uteområdet med etablering av industribelegningstein samt overvannshåndtering ved SNJ i leveransen skal det også inkluderes levering og montering av isolert rubbhall med dimensjon på 35meterX20.5meter.
Riving og rehabilitering av uværsskur ved skole i Stavanger
Riving av eksisterende uværsskur og oppbygging av nytt, flytting av bod, buldrevegg, lekeapparater, belegg og maling av bade ytre og innvendige vegger.
Etablering av nytt ventilasjonsanlegg på pumpestasjon i Hafrsfjord
Etablering av nytt ventilasjonsanlegg på IVAR IKS sine pumpestasjoner mot SNJ. Totalkostnad: 1,88 MNOK.
Etablering av nytt ventilasjonsanlegg på pumpestasjon i Hundvåg
Etablering av nytt ventilasjonsanlegg på IVAR IKS sine pumpestasjoner mot SNJ. Totalkostnad: 1,88 MNOK.
Etablering av nytt ventilasjonsanlegg på pumpestasjon i Sola
Etablering av nytt ventilasjonsanlegg på IVAR IKS sine pumpestasjoner mot SNJ. Totalkostnad: 1,88 MNOK.
Etablering av nytt ventilasjonsanlegg på pumpestasjon i Stavanger
Etablering av nytt ventilasjonsanlegg på IVAR IKS sine pumpestasjoner mot SNJ. Totalkostnad: 1,88 MNOK.
Etablering av nytt ventilasjonsanlegg på pumpestasjon i Tananger
Etablering av nytt ventilasjonsanlegg på IVAR IKS sine pumpestasjoner mot SNJ. Totalkostnad: 1,88 MNOK.
Etablering av nytt ventilasjonsanlegg på pumpestasjon på Lura i Sandnes
Etablering av nytt ventilasjonsanlegg på IVAR IKS sine pumpestasjoner mot SNJ. Totalkostnad: 1,88 MNOK.
Etablering av nytt ventilasjonsanlegg på pumpestasjon Sandnes
Etablering av nytt ventilasjonsanlegg på IVAR IKS sine pumpestasjoner mot SNJ. Totalkostnad: 1,88 MNOK.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: