Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle industriprosjekter i Oslo

Nybygg av industri, kontor, næring, boliger mm på Ulven i bydel Bjerke, Oslo
Planområdet på 180 daa ligger mellom Økernkrysset og Ulvensplitten. Området foreslås regulert til sentrumsformål med ca 2000-3000 boliger, forretning, offentlig/privat, tjenesteyting, kontor/lager, industri, datasentral og flerbrukshall. Totalt foreslås utnyttelse 336.300m2 BRA over terreng. Bruksareal bolig BRA=75.575 m² Bruksareal næring BRA= 260.725 m²
Riving -og nybygg av lager, verksted og kontor for Motek i bydel Bjerke, Oslo
Totalentreprisekontrakt til en verdi av 710 millioner kroner. BREEAM-NOR Excellent og Energiklasse A.
Nybygg av veksthus, botanisk hage på Tøyen, Oslo
I Entreprise K201 inngår prosjektering og bygging av overbygning i ETFE-folie (bærekonstruksjon, foliekledning og glassfasader).
Oppgradering av verneverdig bygg i Oslo sentrum
Påbygg 2 etasjer på tak av 4. etasje, fløyen i gårdsrommet. Påbygg veksthus på taket av 2. etasje i gårdsrommet. Oppgradering av inngangsparti mot Kristian Augusts gate. Utskifting av tekniske anlegg og ventilasjonskanaler på taket. Skilt på fasade vest. Fasadebelysning.
Grunnarbeider og fundamentering for mellomlager og terminal i Oslo
Felles utlysning og kontrakt for Klemetsrud karbonfangstanlegg og terminal ved Oslo Havn (Kneppeskjær). Grunnarbeider og fundamentering for karbonfangstanlegg og mellomlager på Klemetsrud samt terminal ved Oslo havn (Kneppeskjær). Opsjon: 1. Riving og demontering av eksisterende administrasjonsbygg på Klemetsrud. 2. Miljøsaneringsplan i forbindelse med rivning av administrasjonsbygg på Klemetsrud. 3. Betongkulvert, Oslo Havn.
Nybygg av kontor, verksted og lager i Gamle Oslo
Gnr/bnr: 233/197, 198. 2,5 etasje (Mezzanin).
Nybygg av lagerbygg i bydel Alna, Oslo
Gnr/bnr: 119/8, 9. Et flaggskip lagerbygg med "self storage-fasiliteter".
Oppføring av renseanlegg for gråvann, etablering av brønnpark mm i bydel Nordre Aker, Oslo
Oppføring av renseanlegg for gråvann, etablering av brønnpark for termisk energi og vannbrønner for forbruksvann.
Oppføring av nytt produksjonsanlegg (betong) i bydel Nordstrand, Oslo
Anlegget skal i stor grad settes sammen av prefabrikkerte elementer.
Etablering av miljøstasjon ved idrettshøgskole på Sognsvann i bydel Nordre Aker, Oslo
Avfallsrommet bygges for å kunne ha plass til 2 stk. avfallskomprimatorer og diverse avfallscontainere. Eksisterende garasjeanlegg skal utvides for å romme nytt avfallsrom.
Etablering av midlertidig lagerskur i bydel Nordstrand, Oslo
Tenkt oppført som lagringstelt i standard utførelse, inntil 16 meter høyde. Lagring og håndtering av tørrbulk.
Oppussing av laboratorium ved universitet i Oslo
To labber på Kristine Bonnevies Hus (4131A og 4131B) skal pusses opp høsten 2020.
Nybygg av lagerbygg ved Olaf Ryes plass i bydel Grünerløkka, Oslo
Sceneutstyr, kulisser, instrumenter, lys- og lydutstyr samt en mindre boenhet for "Artists in Residense".
Ombygging av laboratorium ved bygg 6 ved Ullevål sykehus i Oslo
7 etasje. I forbindelse med ny ICP-MS mskin.
Etablering av nytt kjøleanlegg for Ullern idrettspark i bydel Ullern, Oslo
Bygging på deler av tomten. Ullern idrettspark består i dag av en todelt grusbane og en kunstgressbane. Grusbanen islegges hver vinter. For å drifte dette anlegget kreves et kjøleanlegg. Dagens kjøleanlegg er utdatert og det er behov for å etablere et nytt anlegg. Det planlegges å bruke et mer miljøvennlig kjølemedium i det nye anlegget.
Riving av industribygninger i bydel Alna, Oslo
Handles opp sammen med Verkseier Furulunds vei 15, 17, 43, med opsjon på 9B og 13.
Riving av lagerbygg i bydel Alna, Oslo
Handles opp sammen med Verkseier Furulunds vei 15, 17, 43, med opsjon på 9B og 13.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: