Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle industriprosjekter i Oslo fylke

Oslo (52)
Nybygg av industri, kontor, næring, boliger mm på Ulven i bydel Bjerke, Oslo
Planområdet på 180 daa ligger mellom Økernkrysset og Ulvensplitten. Området foreslås regulert til sentrumsformål med ca 2000-3000 boliger, forretning, offentlig/privat, tjenesteyting, kontor/lager, industri, datasentral og flerbrukshall. Totalt foreslås utnyttelse 336.300m2 BRA over terreng. Bruksareal bolig BRA=75.575 m² Bruksareal næring BRA= 260.725 m²
Riving -og nybygg av lager, verksted og kontor for Motek i bydel Bjerke, Oslo
Totalentreprisekontrakt til en verdi av 710 millioner kroner. BREEAM-NOR Excellent og Energiklasse A.
Nytt forskningssenter i bydel Nordre Aker, Oslo
Trinnvis utbygging. 34000 m2 hvorav 9500 m2 ligger under mark. 5-12 etasjer.
Nybygg av veksthus, botanisk hage på Tøyen, Oslo
I Entreprise K201 inngår prosjektering og bygging av overbygning i ETFE-folie (bærekonstruksjon, foliekledning og glassfasader).
Etablering av nytt bussanlegg på Stubberud i bydel Alna, Oslo
Etableres haller for vask og vedlikehold av busser samt administrasjonslokaler for ansatte. Det etableres parkeringsplasser for busser utendørs inkludert infrastruktur til å lade bussene. Parkeringskapasitet til 140-180 busser hvorav minst 40 plasser settes av til høykapasitetsbusser.
Oppgradering-og påbygg av verneverdig bygg i Oslo sentrum
Påbygg 2 etasjer på tak av 4. etasje, fløyen i gårdsrommet. Påbygg veksthus på taket av 2. etasje i gårdsrommet. Oppgradering av inngangsparti mot Kristian Augusts gate. Utskifting av tekniske anlegg og ventilasjonskanaler på taket. Skilt på fasade vest. Fasadebelysning.
Grunnarbeider og fundamentering for mellomlager og terminal i Oslo
Felles utlysning og kontrakt for Klemetsrud karbonfangstanlegg og terminal ved Oslo Havn (Kneppeskjær). Grunnarbeider og fundamentering for karbonfangstanlegg og mellomlager på Klemetsrud samt terminal ved Oslo havn (Kneppeskjær). Opsjon: 1. Riving og demontering av eksisterende administrasjonsbygg på Klemetsrud. 2. Miljøsaneringsplan i forbindelse med rivning av administrasjonsbygg på Klemetsrud. 3. Betongkulvert, Oslo Havn.
Nybygg av kontor, verksted og lager i Gamle Oslo
Gnr/bnr: 233/197, 198. 2,5 etasje (Mezzanin).
Nybygg av lagerbygg i bydel Alna, Oslo
Gnr/bnr: 119/8, 9. Et flaggskip lagerbygg med "self storage-fasiliteter".
Oppføring av treningssenter for nytt signalanlegg (ERTMS) for Bane NOR i bydel Alna, Oslo
Fysisk øvingsanlegg for BaneNors signalsystem og areal for undervisning tilknyttet øvingen.
Etablering av kirurgisk avdelning i eksiterende bygg på Storo, Oslo
Etablering av ny kirurgisk avdeling med tre operasjonsstuer og oppvåknings-/ sengerom for pasienter.
Oppføring av renseanlegg for gråvann, etablering av brønnpark mm i bydel Nordre Aker, Oslo
Oppføring av renseanlegg for gråvann, etablering av brønnpark for termisk energi og vannbrønner for forbruksvann.
Oppføring av nytt produksjonsanlegg (betong) i bydel Nordstrand, Oslo
Anlegget skal i stor grad settes sammen av prefabrikkerte elementer.
Etablering av miljøstasjon ved idrettshøgskole på Sognsvann i bydel Nordre Aker, Oslo
Avfallsrommet bygges for å kunne ha plass til 2 stk. avfallskomprimatorer og diverse avfallscontainere. Eksisterende garasjeanlegg skal utvides for å romme nytt avfallsrom.
Oppgradering av undersentraler for SRO i Lodalen verksted i Oslo
Oppdraget omfatter leveranse av nye undersentraler for styring, regulering og overvåking i Lodalen verksted. Undersentralene skal erstatte eksisterende undersentraler og skal tilkoples eksisterende utstyr.
Nybygg av prefabrikkert plasthall i bydel Bjerke, Oslo
Lager av isolasjon og isopor. Skal stå i inntil 10 år. Konstruksjonene overdekkes med solid duk i innfarget plastmateriale.
Oppussing av laboratorium ved universitet i Oslo
To labber på Kristine Bonnevies Hus (4131A og 4131B) skal pusses opp høsten 2020.
Nybygg av lagerbygg ved Olaf Ryes plass i bydel Grünerløkka, Oslo
Sceneutstyr, kulisser, instrumenter, lys- og lydutstyr samt en mindre boenhet for "Artists in Residense".
Ombygging av laboratorium ved bygg 6 ved Ullevål sykehus i Oslo
7 etasje. I forbindelse med ny ICP-MS maskin.
Etablering av nytt kjøleanlegg for Ullern idrettspark i bydel Ullern, Oslo
Bygging på deler av tomten. Ullern idrettspark består i dag av en todelt grusbane og en kunstgressbane. Grusbanen islegges hver vinter. For å drifte dette anlegget kreves et kjøleanlegg. Dagens kjøleanlegg er utdatert og det er behov for å etablere et nytt anlegg. Det planlegges å bruke et mer miljøvennlig kjølemedium i det nye anlegget.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: