Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle industriprosjekter i Oppland fylke

Om- alternativt nybygg av miljøfabrikk i Jevnaker
Fabrikken skal produsere plastmaterialer som skal brukes til effektiv bruk av solvarme og produksjon av drikkevann fra havet.
Etablering av omlastningshall for avfall i Jevnaker
Dukhallen skal plasseres på vegger i betong og får innvendig asfaltdekke. Det skal installeres avsug fra hallen som ledes til et luktreduksjonsanlegg. En dukhall med mål 30 x 50 m. I tillegg skal det være en innlastingssluse med mål 12 x 16,2 m. Hallen skal ha brystningsvegger i betong i varierende høyde fra 1,6 til 3,0 m og en nedsenket lastesone. I leveransen inngår prosjektering, levering og montering av uisolert dukhall. I leveransen inngår også 4 stk porter med mål 3500 x 4500 mm og 2 stk porter med mål 4000 x 4500 mm og 1 stk gangdør med mål 10M x 21M.
Rammeavtal for byggetekniske arbeider i Oppland
Rammeavtal kan forlenges med 1 år av gang inntil to ganger (1+1).
Nybygg av vannpumpestasjon i Gjøvik
Ca 11 daa. Knyttet til en ny reservevannledning (sjøledning) som skal gå fra Gjøvik til Redalen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: