Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle industriprosjekter i Nordland fylke

Alstahaug (0)
Andøy (1)
Beiarn (0)
Bindal (0)
Bodø (5)
Brønnøy (0)
(0)
Dønna (1)
Evenes (2)
Fauske (2)
Flakstad (0)
Grane (0)
Hadsel (0)
Hamarøy (0)
Hemnes (1)
Herøy (0)
Leirfjord (0)
Lurøy (0)
Lødingen (0)
Meløy (2)
Moskenes (0)
Narvik (6)
Nesna (0)
Rana (0)
Rødøy (0)
Røst (0)
Saltdal (1)
Sortland (3)
Steigen (1)
Sømna (0)
Sørfold (0)
Træna (0)
Værøy (0)
Vefsn (0)
Vega (0)
Vevelstad (0)
Vågan (1)
Øksnes (0)
Nybygg av oppskytingbase for små satellitter på Andøya
Den første oppskytningsbasen i Europa.
Etablering av næringspark ved Bjerkvik i Narvik
Samlet areal 170 daa. Gnr/bnr 19/135 mfl.
Nybygg av næringsområde i Sortland
Planområdet er på ca 37 daa. Utfylling i sjø for å etablering et nærings-/forretningsområde nord for Sortlandsbrua.
Nybygg av forsyningsbygg på nye Evenes flystasjon
Bygging av nytt forsynigsbygg. Entreprenør vil ha opsjon for utvidelse av bygget.
Utvidelse av havbrukspark på Bjørn i Dønna kommune
Det skal bygges et servicebygg på 430 kvadratmeter, som blant annet skal huse et nytt anlegg for avløp og rensing. I tillegg skal det føres opp et industribygg, hvor LetSea skal drive forskning.
Nybygg av produksjonsbageri i Fauske
Ca 1500-1800 m2 grunnflate. 1 hovedetasje + mesanin.
Etablering av renseanlegg i Sortland
Fra investeringsbudsjett 2020-2023. Avløp renseanlegg ved Nortura.
Utskiftning av elektriskt anlegg på helikopterlandingsplass i Steigen
Fra investeringsbudsjett 2020-2023. Helikopterlandingsplassen har ikke vært i drift ca det siste året. Det meste av det elektriske anlegget er oppmorknet og må skiftes ut.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: