Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle industriprosjekter i Kvinnherad

Nybygg av produksjonslokale og lager på Opsangerneset
24 mål råtomt. Mulighet for ytterligere utviding med ca 60 mål, totalt areal er da over 100 mål.
Etablering av pumpestasjoner i Kvinnherad kommune
Tilbudet omfatter levering, montering og igangkjøring av: - 2 stk. kommunal pumpestasjon. PS1: ø1600 pumpesynk ustyrt med 2 like våtoppstilte pumper som skal ved separat drift ha kapasitet til å håndtere dimensjonerende vannmengde. PS2: ø1200 pumpesynk utstyr med 2 like våtoppstilte pumper som skal ved separat drift ha kapasitet til å håndtere dimensjonerende vannmengde. Pumpestasjon nr. 1 skal etableres under overbygg som hovedentreprenøren utfører arbeider med og pumpestasjon nr. 2 leveres uten overbygg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: