Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle industriprosjekter i Bergen

Ombygging av undervisningslokale og høyspentlaboratorium i Bergen
Statsbygg har fått oppdrag fra HVL - Høgskulen på Kronstad med en ombygging av undervisningslokale. Den har i dag et laboratorium for elektriske forsøk i 4. et. og deler av dette laboratoriet skal bygges om til et høyspentlaboratorium. Dette innbefatter å bygg et Faradays bur i eksisterende bygningsmasse. Det består av metallgitter eller metallplater rundt hele rommet, gulv, vegger og tak, med egen separat jording, for å avlede strøm og elektromagnetiske felter. Inngangspartiet skal bygges om med sluse av to dører, og det skal bygges et nytt ventilasjonsanlegg på taket, som leverer luft til dette rommet. Dette skal bygges separert fra eksisterende ventilasjonssystem på grunn av at det genereres ozon under høyspent-forsøk. Rommet har et slokkeanlegg med intert-gass. Dette skal utvides til å dekke nytt ventilasjonsrom og plassering av gassbeholder(e) skal flyttes til naborommet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: