Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle industriprosjekter i Bømlo

Etablering av naust og sjøbod i Bømlo
Ca. 18 stk. nye naust og 1 stk. sjøbod med tilhøyrande tilkomstvegar, parkeringsplassar, kai og småbåtanlegg. Gnr.11 bnr.30 m.fl. Planområdet utgjer totalt ca. 27,7 daa

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: