Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle industriprosjekter i Hordaland fylke

Askøy (4)
Austevoll (0)
Austrheim (0)
Bergen (10)
Bømlo (1)
Eidfjord (0)
Etne (1)
Fedje (0)
Fitjar (2)
Fjell (2)
Fusa (0)
Granvin (0)
Jondal (0)
Kvam (1)
Lindås (3)
Meland (1)
Modalen (1)
Odda (1)
Os (3)
Osterøy (2)
Radøy (0)
Samnanger (0)
Stord (1)
Sund (0)
Sveio (0)
Tysnes (0)
Ulvik (0)
Vaksdal (2)
Voss (1)
Øygarden (1)
Nybygg av industri, næring og småbåtshavn mm i Askøy
Gnr/bnr: 12/125, 12/1616, 12/293 og del av 12/893 og 12/1174.
Nybygg av produksjonslokale og lager på Opsangerneset
24 mål råtomt. Mulighet for ytterligere utviding med ca 60 mål, totalt areal er da over 100 mål.
Ombygging til museum/kulturminne i Odda
Ovn 3: 40m høyt smelteverk.
Etablering av nasjonal turistvei ved Hardanger i Ullensvang kommune
Det skal etableres ny rasteplass på Espenes i Ullensvang kommune, som en del av satsingen på Nasjonal turistveg Hardanger. Deler av rasteplassen skal overbygges med en takkonstruksjon i aluminium som også inneholder servicebygg med toaletter og et lite teknisk rom. Det etableres av- og påkjøringer med tilkomst til parkering for 14 biler og oppstillingsplass for 2 busser. Fra parkeringsplassen skal det bygges en gangvei som fører fram til takkonstruksjon og servicebygg. Langs denne er det en søppelstasjon med tre fraksjoner i nedgravd løsning.
Nybygg av næringsområde på Ostereidet i Lindås
Felles reguleringsplan for Ostereidet næringsområde, del 1 og 2, sammen cirka 10 mål.
Oppgradering av renseanlegg i Askøy kommune
Anlegget skal nå oppgraderes ved å sette inn nytt filter med større kapasitet og anlegget skal oppdimensjoneres til 6.000 pe. Det er et krav at det nye anlegget skal benytte dagens bygningsmasse som er på én etasje. Fase 1: Oppgradering av renseanlegget inklusiv utomhus, samt utskiftning av utvendige VA-anlegg. Fase 2: Ombygging og oppgradering av dagens avløpspumpestasjon. Totalentreprenør har opsjon på fase 2.
Oppgradering av vannbehandlingsanlegg i Vaksdal
Levering og montering av UV-anlegg, trykksil, rør og ventiler, nødkloranlegg, tavle og enkelte elektroinstallasjoner mm.
Ombygging av undervisningslokale og høyspentlaboratorium i Bergen
Statsbygg har fått oppdrag fra HVL - Høgskulen på Kronstad med en ombygging av undervisningslokale. Den har i dag et laboratorium for elektriske forsøk i 4. et. og deler av dette laboratoriet skal bygges om til et høyspentlaboratorium. Dette innbefatter å bygg et Faradays bur i eksisterende bygningsmasse. Det består av metallgitter eller metallplater rundt hele rommet, gulv, vegger og tak, med egen separat jording, for å avlede strøm og elektromagnetiske felter. Inngangspartiet skal bygges om med sluse av to dører, og det skal bygges et nytt ventilasjonsanlegg på taket, som leverer luft til dette rommet. Dette skal bygges separert fra eksisterende ventilasjonssystem på grunn av at det genereres ozon under høyspent-forsøk. Rommet har et slokkeanlegg med intert-gass. Dette skal utvides til å dekke nytt ventilasjonsrom og plassering av gassbeholder(e) skal flyttes til naborommet.
Etablering av sykkelstativ i Bergen
Arbeidene omfatter montering av nye sykkelstativer og tilhørende grunnarbeid. Det skal etableres 5 nye lokasjoner for sykkelstativ i Bergenhus bydel som omfatter grunnarbeid, brosteinsarbeid og asfaltarbeider. Bymiljøetaten ønsker også å skifte ut en rekke eksisterende stativer.
Levering og montering av pumper m.m til pumpestasjon i Kuhnlevika
Entreprise M2, gjelder komplett levering og montering av pumper, rørarrangement, instrumentering / automatikk mv. for pumpestasjon P2 i Kuhnlevika.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: