Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle industriprosjekter i Hordaland fylke

Askøy (2)
Austevoll (0)
Austrheim (0)
Bergen (12)
Bømlo (1)
Eidfjord (0)
Etne (0)
Fedje (0)
Fitjar (1)
Fjell (1)
Fusa (0)
Granvin (0)
Jondal (0)
Kvam (1)
Lindås (0)
Meland (0)
Modalen (1)
Odda (0)
Os (0)
Osterøy (1)
Radøy (0)
Samnanger (0)
Stord (0)
Sund (0)
Sveio (0)
Tysnes (0)
Ulvik (0)
Vaksdal (1)
Voss (0)
Øygarden (1)
Nybygg av fiskoppdrettsanlegg på Eikeilen i Øygarden, fase 1
Anlegget skal samla ha ei årlig produksjonsramme på 8000 tonn fisk totalt.
Oppgradering av vannbehandlingsanlegg i Vaksdal
Levering og montering av UV-anlegg, trykksil, rør og ventiler, nødkloranlegg, tavle og enkelte elektroinstallasjoner mm.
Oppgradering av renseanlegg i Askøy kommune
Anlegget skal nå oppgraderes ved å sette inn nytt filter med større kapasitet og anlegget skal oppdimensjoneres til 6.000 pe. Det er et krav at det nye anlegget skal benytte dagens bygningsmasse som er på én etasje. Fase 1: Oppgradering av renseanlegget inklusiv utomhus, samt utskiftning av utvendige VA-anlegg. Fase 2: Ombygging og oppgradering av dagens avløpspumpestasjon. Totalentreprenør har opsjon på fase 2.
Ombygging av undervisningslokale og høyspentlaboratorium i Bergen
Statsbygg har fått oppdrag fra HVL - Høgskulen på Kronstad med en ombygging av undervisningslokale. Den har i dag et laboratorium for elektriske forsøk i 4. et. og deler av dette laboratoriet skal bygges om til et høyspentlaboratorium. Dette innbefatter å bygg et Faradays bur i eksisterende bygningsmasse. Det består av metallgitter eller metallplater rundt hele rommet, gulv, vegger og tak, med egen separat jording, for å avlede strøm og elektromagnetiske felter. Inngangspartiet skal bygges om med sluse av to dører, og det skal bygges et nytt ventilasjonsanlegg på taket, som leverer luft til dette rommet. Dette skal bygges separert fra eksisterende ventilasjonssystem på grunn av at det genereres ozon under høyspent-forsøk. Rommet har et slokkeanlegg med intert-gass. Dette skal utvides til å dekke nytt ventilasjonsrom og plassering av gassbeholder(e) skal flyttes til naborommet.
Etablering av pumpestasjoner i Kvinnherad kommune
Tilbudet omfatter levering, montering og igangkjøring av: - 2 stk. kommunal pumpestasjon. PS1: ø1600 pumpesynk ustyrt med 2 like våtoppstilte pumper som skal ved separat drift ha kapasitet til å håndtere dimensjonerende vannmengde. PS2: ø1200 pumpesynk utstyr med 2 like våtoppstilte pumper som skal ved separat drift ha kapasitet til å håndtere dimensjonerende vannmengde. Pumpestasjon nr. 1 skal etableres under overbygg som hovedentreprenøren utfører arbeider med og pumpestasjon nr. 2 leveres uten overbygg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: