Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle industriprosjekter i Skedsmo

Rehabilitering av vannbehandlingsanlegg i Skedsmo
Utvide den hydrauliske råvannskapasiteten inklusive forbehandling i vannbehandlingsanlegget i Hauglifjell. I den sammenheng er det også ønskelig å oppnå redundans på alle nivåer. Dette skal gjennomføres ved å etablere to parallelle selvstendige linjer gjennom hele behandlingsanlegget. Prosjektet er planlagt gjennomført i to utbyggingstrinn, hvor fase 2 vil være en opsjon.
Utvikling av Nesa industriområde i Lillestrøm
I Lillestrøm vurderes nye områder for byens ekspansjon. På industriområdet Nesa er spørmålet hvordan hvordan gjenværende og ny produksjon fortsatt kan være en del av fremtiden, samlokalisert med nye boliger, offentlige funksjoner og elvelandskapet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: