Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle industriprosjekter i Nannestad

Etablering av pumpestasjon i Nannestad kommune
Det skal etableres ny pumpestasjon i Maura Sentrum i Nannestad kommune for å utbedre avløpsproblemer. Stasjonen skal dimensjoneres for 4000 PE.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: