Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle industriprosjekter i Akershus fylke

Asker (1)
Bærum (6)
Eidsvoll (2)
Enebakk (2)
Fet (2)
Frogn (0)
Gjerdrum (0)
Hurdal (1)
Nannestad (2)
Nes (1)
Nesodden (0)
Nittedal (0)
Oppegård (1)
Rælingen (1)
Skedsmo (7)
Ski (1)
Sørum (3)
Ullensaker (26)
Vestby (2)
Ås (2)
Nybygg av datasenter i Ytre Enebakk
Total kapasitet 40 MW.
Nybygg av datasenter i Fetsund
Total kostnad for datasentrene i Hobøl og Fetsund sammen er 645 MNOK og total areal er 8500 m2.
Rehabilitering av vannbehandlingsanlegg i Skedsmo
Utvide den hydrauliske råvannskapasiteten inklusive forbehandling i vannbehandlingsanlegget i Hauglifjell. I den sammenheng er det også ønskelig å oppnå redundans på alle nivåer. Dette skal gjennomføres ved å etablere to parallelle selvstendige linjer gjennom hele behandlingsanlegget. Prosjektet er planlagt gjennomført i to utbyggingstrinn, hvor fase 2 vil være en opsjon.
Nytt driftsbygg m.m. ved Blaker kirke i Sørum kommune
Prosjektet omfatter: Bygging av nytt driftsbygg, kistemottak, kjølerom og toaletter samt eventuelle arbeider med Blaker kapell.
Oppgradering av renseanlegg i Akershus
Anskaffelsen omfatter prosjektering, innkjøp og montasje av pumper, ventiler rør mv, samt tilhørende underlag for elektro og automasjon. i NRAs renseanlegg.
Rammeavtal for byggetekniske arbeider i Akershus
Rammeavtal kan forlenges med 1 år av gang inntil to ganger (1+1).
Utvikling av Nesa industriområde i Lillestrøm
I Lillestrøm vurderes nye områder for byens ekspansjon. På industriområdet Nesa er spørmålet hvordan hvordan gjenværende og ny produksjon fortsatt kan være en del av fremtiden, samlokalisert med nye boliger, offentlige funksjoner og elvelandskapet.
Etablering av pumpestasjon i Nannestad kommune
Det skal etableres ny pumpestasjon i Maura Sentrum i Nannestad kommune for å utbedre avløpsproblemer. Stasjonen skal dimensjoneres for 4000 PE.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: