Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle industriprosjekter i Østfold fylke

Aremark (0)
Askim (0)
Eidsberg (0)
Halden (6)
Hobøl (4)
Hvaler (2)
Marker (0)
Moss (2)
Rakkestad (1)
Rygge (1)
Råde (0)
Rømskog (1)
Sarpsborg (0)
Skiptvet (0)
Spydeberg (1)
Trøgstad (0)
Våler (5)
Nybygg av datasenter i Hobøl
Total kostnad for datasentrene i Hobøl og Fetsund sammen er 645 MNOK og total areal er 8500 m2.
Nybygg av vannbehandlingsanlegg i Halden
Gnr/bnr: 74/27, 181, 215.
Sanering av renseanlegg og nybygg av pumpestasjon i Iddefjorden, Halden
Sanering av dagens renseanlegg og bygge ny pumpestasjon.
Sanering og utskifting av pumpestasjoner i Fredrikstad
Fellesutlysning for: KP555 Skjeløy bru, KP228 Titangata og KP205 Simo.
Ny pumpestasjon på Rødsund i Våler
Fra handlingsprogram 2018-2021 - rådmannens forslag.
Rammeavtal for byggetekniske arbeider i Østfold
Rammeavtal kan forlenges med 1 år av gang inntil to ganger (1+1).
Flytting og oppgradering av pumpestasjon på Vestland i Våler
Fra handlingsprogram 2018-2021 - rådmannens forslag.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: