Byggenorges Forretningskilde!

Aktuelle nybygg av anlegg i Samnanger

Fanggjerder på Fv 7 Ådlandslien I i Samnanger
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan.
Skredsikring langs Fv. 49 i Samnanger kommune
Tiltaka er å grava ut eit større magasin, samt bygga ein voll i yttersvingen på elveløpet. Det skal støypast ein mur i inntaket, leggast 2 avlastande stikkrenner og monterast betongrekkverk forbi innløpet på Storebekken. Mengder: Utgraving av magasin - 435 m3. Steinplastring – 150 m2. Betongmur – 50 m2. Rekkverk av plass støpt betong 65 m.
Konsulenttjenester for utarbeidelse av mulighetsstudie på Bjørkheim i Samnanger
I løpet av 2020 er det kome fram eit ønskje om å kontrollere utviklinga på Bjørkheim betre. Moglegheitsstudie skal vere ein viktig del for å kontrollere denne utviklinga med tydlege samanhengar, tydlege heilskaplege grep for vidare utvikling, samt synleggjere nye løysningar for utviklinga av Bjørkheim.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: