Byggenorges Forretningskilde!

Aktuelle nybygg av anlegg i Holmestrand

Utbygging av bredbånd i Vestfold og Telemark fylkeskommune
Aktører som allerede har – eller har planer om utbygging av - slikt bredbåndsnett i hele eller deler av områdene angitt ovenfor, bes derfor melde fra om dette så raskt som mulig, og innen 07.09.2020, kl. 12:00, til: torgeir.selle@vtfk.no.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: