Byggenorges Forretningskilde!

Aktuelle nybygg av anlegg i Vardø

Nybygg av radaranlegg i Vardø kommune
En huskropp med tårn och ca 1 km vei.
Etablering av vei og infrastruktur i forbindelse med bygging av nytt radaranlegg på Grøhøgda i Vardø
Bygging av ca. 1.100 m veg, med ca. 1150 meter grøft for fire trekkerør og vannledning fra eksisterende veg, opp til det fremtidige anlegget. Opsjon på oppgradering av ca. 5.000 meter tilliggende kommunal veistrekning, opp til Storskaret vannverk (påkoblingspunkt for vei mot Grøhøgda). Forsvarsbygg skal også ha opsjon på anleggelse av 6400 meter lang teknisk grøft, med to trekkerør langs eksisterende veg fra fylkesvegen og opp til påkoblingspunktet for ny veg, i tillegg til noen mindre opsjoner.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: