Byggenorges Forretningskilde!

Aktuelle nybygg av anlegg i Ringebu

Oppgradering av VA-ledninger i Ringebu kommune
Det skal legges ny vannledning og noe avløpsledninger langs Midtvegen, som en forbindelse mellom Grådalshaugen høydebasseng og Gunstadskogen høydebasseng. Formålet er å sikre drikkevannsforsyning til Ringebu. I tillegg vil det legges til rette for tilknytninger av nye abonnenter, som en del av opprydning av spredt avløp i randsoner. Ny trykkøker i Grådalshaugen høydebasseng er inkludert i prosjektet. Deler av prosjektområdet er uten vann- og avløpsnett, og deler av prosjektområdet har eksisterende vann- og avløpsnett.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: