Byggenorges Forretningskilde!

Aktuelle nybygg av anlegg i Lyngdal

Nybygg av bru langs E39 i Lyngdal kommune
Dagens to mindre bruer som ble skadet i flom høsten 2017 skal erstattes med en ny lengre bru på 17 meter. Elveleiet skal flyttes og utvides for å kunne håndtere en 200-års flom. Lengden på omlagt elveleie er omtrent 150 meter med grov-plastring og erosjonssikringer, samt tilpasninger i begge ender til eksisterende elveleie.
Etablering av gang- og sykkelvei langs Fv. 472 i Lyngdal kommune
Bygging av ca 500 m GS veg , 110m fortau og VA ledninge og kabelgrøfter samt asfaltering av atkomstveg og eksist GS veg.
Utbygging av bredbåndsnett i Agder fylkeskommune
Felles utlysning for Bygland, Evje og Hornnes, Farsund, Froland og Arendal, Gjerstad, Grimstad, Hægebostad, Iveland, Kristiansand, Kvinesdal, Lindesnes, Lyngdal, Risør, Sirdal, Vegårshei, Vennesla, Lillesand og Birkenes kommune.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: