Byggenorges Forretningskilde!

Alle aktuelle anleggsprosjekter i Indre Østfold

Nybygg av elvekraftverk i Gudbrandsdalen
Forventet årsproduksjon på 24,4 GWh.
Utbedring av Riksveg 22 (tidligere Rv 111) Tranga (fundamenteringssvikt) i Rakkestad
I forslag til handlingsprogram 2018-2023, med utførelse i 2020.
Vintervedlikehold av kommunale veier i Indre Østfold
Indre Østfold kommune har til hensikt å inngå en eller flere avtaler om vinterdrift. Fellesutlysning mellom Askim, Hobøl og Trøgstad kommune.
Etablering av kollektivknutepunkt i Eidsberg
Oppdraget er todelt og innebærer utarbeidelse av en gatebruk- og parkeringsplan for Mysen sentrum, samt et forprosjekt for Jernbanegata.
Utbedring av bru på Fylkesveg 207 i Hobøl, Brøholt bru
Det er behov for større rehabilitering av brua, samtidig bør det vurderes en kapasitetsoppgradering.
Nybygg av gang- og sykkelvei i Hobøl og Spydeberg
Gang- og sykkelvei fra Knapstad til Spydeberg, ca. 2,2 km
Utbygging av bredbåndsnett i Viken fylkeskommune
Fellesutlysning for: Aremark, Aurskog-Høland, Eidsvoll, Enebakk, Flesberg, Flå, Gol, Halden, Hemsedal, Hol, Hurdal, Indre Østfold, Kongsberg, Krødsherad, Lier, Lillestrøm, Lunner, Marker, Modum, Nannestad, Nes, Nesbyen, Nesodden, Nore og Uvdal, Rakkestad, Rollag, Sarpsborg, Sigdal, Skiptvet, Ullensaker, Våler og Ål kommuner. Total kostnad: NOK 76 731 633.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: