Byggenorges Forretningskilde!

Alle aktuelle anleggsprosjekter i Ås

Nybygg av fortau i Ås
Etablering av fortau med grunn-, grave- og sprengningsarbeider, gangfelt, veibelysning, trekkerør til fiber, 2 stk. trekkekummer med lokk, sluk, skilt og oppmerking. Fjerning av eksisterende belysning og oppsett av gjerde ved høye fjellskjæringer. 600 meter.
Utskiftning av rør under E18 på Holstad
Bytt ut et gammelt stålrør fra 1964 med et nytt, 30 meter langt plastrør med en diameter på fire meter. Røret går under E18 på Holstad sør for Ski i Ås kommune.
Forbedrende arbeider i forbindelse med utskiftning av rør under E18 på Holstad
Forberedende arbeid i forbindelse med utskifting av et stort rør under E18 på Holstad sør for Ski i Ås kommune.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: