Byggenorges Forretningskilde!

Alle aktuelle anleggsprosjekter i Osterøy

Fanggjerde på Fv 5418 Tveit Øst i Osterøy
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype stein. 700m.
Utbygging av bredbåndsnett i Vestland fylkeskommune
Fjaler: Hellevik, Straumsnes, Våge-Korssund-Lammetun, Jarstad-Berge, Gota-Stav. Stad: Kjølsdalen. Stad: Restområder i Stad Øygarden: 11 mindre område. Ulvik: Ulvikpollen og gardane rundt. Sunnfjord: Fjorden utbyggingsområde. Ullensvang: Opedal/Legene, Buer/Odda. Sveio: Åsbø-Kinn, Apeland/Dunjo, Nordskog, Grimstvedt, Færås, Rossehaug, Håvardsholm/Bjørga/Buvika, Vigdarheim, Flatnesveien. Høyanger: B3 Vamråka, Søreide, Østerbø, Sørebø, Bjordal, Førde, Osland, Leirnes. Høyanger: A1 Ortnevik. Høyanger: B5 Fridtun - Ikjefjordbruka - Ikjefjord. Høyanger: E2 Rå - Aven - Torvund. Høyanger: E3 Mjellelia - Norevik - Avsneset. Høyanger: H1 Ljotebøen - Klævild - Frivika. Samanger:Hisdal – Trengereidfjord. Osterøy: Greve-Skår, Kvisti-Stoknes, Hannisdal, Brakavatn. Årdal: Fardalen.
Utbygging av bredbånd i Vestland fylke, pulje 2
D1 Alver. D2 a. Bjørnafjorden - Gåssand. D2 b. Bjørnafjorden - Tøsdal. D3 Fjaler - Gjølanger, Espedalen, Yndestad og Myklenost med omegn. D4 Osterøy-Bruvikdalen og Kleiveland. D5 Sunnfjord (Gaular) - Kleppe-Laukeland og Nistad-Strandeneset. D6 Sunnfjord (Naustdal) – Instedalen og Åsedalen. D7 Sunnfjord (Jølster) - Lunde-Søgnesand, aust og vest for Svidalen, Årneset-Strand, sør for Jølstraholmen. D8 Sunnfjord (Jølster) - Helgheim - indre sørsida (Bjørset - Sandnes, indre Helgheim - Skei, Kjøsnes, Sægrov - Sunde, Dvergsdal - Dvergsdalsdalen, Myklebust). D9 a. Stord - adresselister. D9 b. Stord – aktuelle område. D10 Ullensvang-Torsnes-Hessvik. D11 Årdal - Indre Offerdal.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: