Byggenorges Forretningskilde!

Alle aktuelle anleggsprosjekter i Askøy

Nybygg av boliger, næring, hotell, kontor, m.m i Kleppestø
Opp til 1220 boliger. Totalt 130.000 m2 ny bebyggelse – dette omfatter boliger, handel, kontor og tjenesteyting. Utviklingen av hele området vil strekke seg over lang tid, og neppe være ferdig utbygget før om 10-20 år.
Ny Fv 212 på Slettebrekka-Hetlevika i Askøy
2.4 km, herav 600 m tunnel.
Nybygg av nullutslippshavn i Askøy
Vil bli verdens første nullutslippshavn utenfor Bergen.
Fullføring for bygging av bru langs Fv. 213 i Askøy kommune
Gelder fullførelse av nye Pøyla bru, etter at forrige entreprenør gikk konkurs. Broen/kulverten har ferdigstøpte landkar og vingemurer. Det som gjenstår er hovedsakelig brudekket og kantdrager for rekkverk, rekkverk, inntillfylling av masser, og avlastingsplater.
Drifts- og vedlikehold av veibelysning i Askøy
Askøy kommune skal inngå ny avtale på drift og vedlikehold av veilys.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: