Byggenorges Forretningskilde!

Alle aktuelle anleggsprosjekter i Namsos

Nybygg av infrastruktur for hytter i Namdal, trinn 2 mfl
Trinnvis utbygging i 15-20 år. Tomtene skal etterhvert selges både enkeltvis og til større utbyggere.
Utbedring av Fv 17 Namsos-Overhalla-Høylandet
Fra Fylkestingets vegprioriteringer. 48,3km ÅDT 1500,2500. A-veg.
Asfalteringsarbeid fylkesveger Trøndelag Fylkeskommune 2021, 2021-1 Namsos og 2021-2 Hitra/Frøya
Total verdi ekskl. MVA: 67000000.00 NOK for 2021-1 Namsos og 2021-2 Hitra/Frøya.
Miljøtiltak i Bangsund sentrum
Delstrekning 8 på Fv. 17 Steinsjker- Namsos.
Rehabilitering og fornying av dam i Namsos
Sjålidammen på 7777 Nord-Statland i Namsos kommune skal fornyes i 2021. Nytt overløp i massiv betong, ny oppstrøms betongplate og ny betongkrone skal bygges. Mekaniske luker for bunntappe løp og kraftrør leveres og monteres i egen entreprise styrt av byggherre.
Asfaltering av kommunale veier i Namsos kommune
Namsos kommune skal reasfalterte kommunale veger, som er slitt og krakkelerte. Liming av asfalt på kommunale veger med ujevnt underlag.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: