Byggenorges Forretningskilde!

Alle aktuelle anleggsprosjekter i Nord-Odal

Utbedring av forfall på Fv 24 Sand-Bruvoll i Nord-Odal
6940 m. ÅDT 3150. Fra handlingsprogram for fylkesveger Hedmark 2018-2023.
Asfaltering av fylkesveger i Innlandet 2021
Kontrakten omfatter asfaltering av fylkesveger i kommunene Kongsvinger, Sør- Odal, Nord- Odal, Grue, Åsnes, Våler, Elverum og Åmot.
Utbedring av forfall på Fv 24 Bjelker-Strandhaug i Nord-Odal
1800 m. ÅDT 3 500. Fra handlingsprogram for fylkesveger Hedmark 2018-2023.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: