Byggenorges Forretningskilde!

Alle aktuelle anleggsprosjekter i Løten

Rv 3/25 Løten-Elverum, Ommangsvollen-Grundset/Basthjørnet, utskifting av bruer mm
Opprusting av gammel rv.3/25, utskifting av to bruer (Fura bru i Løten og Terningåa østre bru i Elverum) og bygging av rundkjøring m.m
Asfaltering og forsterkning av fylkesveger i Innlandet 2021
Kontrakten omfatter asfaltering og forsterkning av fylkesveger i Ringsaker, Hamar, Stange, Løten, Lillehammer, Øyer og Gausdal.
Nybygg av gang- og sykkelveg langs Brennerivegen i Løten
Bygging av gang- og sykkelveg langs deler av Brennerivegen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: