Byggenorges Forretningskilde!

Alle aktuelle anleggsprosjekter i Lindesnes

Etablering av infrastruktur for nytt boligområde i Mandal
Ca 1000 daa. Infrastruktur for ca 700-900 stk boliger. Felt B2.
Utvidelse av deponi i Mandal
Prosjektet er oppdelt i fire deler: Del 1- Sprengning av fjellkile og klargjøring for bunntetning Nord. De 2- Bunntetning av fjellkile Nord. Del 3- Klargjøring, grunnarbeid og bunntetning av nytt deponi Sør, Frem til eksisterende driftsvei. Del 4- Klargjøring, grunnarbeid og bunntetning av nytt deponi Sør, Over driftsvei og frem mot gammelt deponi.
Levering, installasjon og vedlikehold av vegkantutstyr på E39 Mandal by - Herdal
Total kostnad 33 000 000 mnok. Entreprenør fra Kristiansand vest - Lyngdal vest vil ha opsjon på bomstasjoner Mandal by - Herdal, Herdal - Røyskår, Røyskår - Lyngdal, Tvedestrand-Arendal og Svegatjørn-Rådal.
Utbygging av bredbåndsnett i Agder fylkeskommune
Felles utlysning for Bygland, Evje og Hornnes, Farsund, Froland og Arendal, Gjerstad, Grimstad, Hægebostad, Iveland, Kristiansand, Kvinesdal, Lindesnes, Lyngdal, Risør, Sirdal, Vegårshei, Vennesla, Lillesand og Birkenes kommune.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: