Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Vik

Utvidelse av fengsel i Vik
Ca 30 nye soningsplassar.
Rassikringstiltak på Rv 13 Ygningsdalshamrane i Vik
Byggetips. Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 4c. Skredtype tørrsnø. 340m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: