Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Oppland fylke

Ombygg til barnehage på Nordre Ål i Lillehammer
En ny seks-avdelingsbarnehage i Nordre Ål.
Vedlikeholdstiltak på Fv 244 x Rv 41 Mjørlund - x Fv 246 Lena i Vestre/Østre Toten
I Handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021(-23). 18,7 km. ÅDT 580-3000.
Vedlikeholdstiltak på Fv 315 Lillehammer/Gausdal grense-Svingvold
I Handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021(-23). 18 km. ÅDT 120-1090.
Rehabilitering av svømmebasseng i Ringebu
Usikkert prosjekt. Fra forslag til investeringsbudsjett 2015-2018. Prosjektet er ikke prioritert. Antatt byggestart.
Vedlikeholdstiltak på Fv 193 Dokka x Fv 194 i Nordre Land
I Handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021(-23). 11,9 km. ÅDT 500-5720.
Vedlikeholdstiltak på Fv 204 Værskei-Forset i Gausdal
I Handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021(-23). 11 km. ÅDT 300-1800.
Vedlikeholdstiltak på Fv 196 x Fv 186 Spåtind i Nordre Land
I Handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021(-23). ÅDT 475-600.
Sikring av planoverganger på Dovrebanen
19 usikrede planoverganger i daglig bruk, 61 jord- og skogbruksoverganger.
Sikring av planoverganger på Gjøvikbanen
4 usikrede planoverganger i daglig bruk, 38 jord- og skogbruksoverganger.
Vedlikeholdstiltak på Fv 438 Sel-grense Vågå/Sel
I Handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021(-23). 8,2 km.
Vedlikeholdstiltak på Fv 257 Sjoa-Bjølstadmo i Sel
I Handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021(-23). 18 km.
Vedlikeholdstiltak på Fv 318 x Fv 319 Jørstadhøgda i Lillehammer
I Handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021(-23). 3 km. ÅDT 115-740.
Vedlikeholdstiltak på Fv 51 Randsverk-Lemonsjøen i Vågå
I Handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021(-23). 3 km. ÅDT 750.
Vedlikeholdstiltak på Fv 257 Sjoa-Bjørstadmo i Sel
I Handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021(-23). ÅDT 380-1260
Vedlikeholdstiltak på Fv 438 Vågårusten i Sel
I Handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021(-23). ÅDT 590-1135.
Vedlikeholdstiltak på Fv 250 Vingrom-Ferista i Lillehammer
I Handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021(-23). 1,2 km.
Vedlikeholdstiltak på Fv 321 x Fv 213 Bergseng stasjon i Lillehammer
I Handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021(-23). 1 km. ÅDT 230.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: