Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte industriprosjekt i Hordaland fylke

Askøy (2)
Austevoll (0)
Austrheim (0)
Bergen (2)
Bømlo (4)
Eidfjord (0)
Etne (2)
Fedje (0)
Fitjar (1)
Fjell (0)
Fusa (1)
Granvin (0)
Jondal (0)
Kvam (1)
Lindås (1)
Meland (1)
Modalen (0)
Odda (6)
Os (0)
Osterøy (0)
Radøy (0)
Samnanger (0)
Stord (0)
Sund (0)
Sveio (0)
Tysnes (0)
Ulvik (0)
Vaksdal (1)
Voss (0)
Øygarden (0)
Nybygg av fiskoppdrettsanlegg på Fitjar
Landbassert fiskeoppdrett for laks. Planen er å bygge et landbasert, lukket anlegg med fem haller på en 35 mål stor tomt.
Ombygging til museum/kulturminne i Odda
Ovn 3: 40m høyt smelteverk.
Nybygg av produksjonslokale og lager, Opsangerneset
24 mål råtomt. Mulighet for ytterligere utviding med ca 60 mål, totalt areal er da over 100 mål.
Etablering av industriområde i Etne
Uklar fremdrift. Antatt start og kostnad av redaksjonen. Hører sammen med Geitaberg infrastruktur.
Overbygg på Fv 550 Egne Hjem i Odda
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype tørrsnø. 100m.
Utbedring av avløpspumpestasjon i Odda
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Overbygg på Fv 550 Skredo ved Nordnes"juvet" i Ullensvang
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype bløtsnø/sørpeskred. 50m. Kostnad er ikke beregnet.
Nytt Overbygg på Fv 314 Bergsøyene i Vaksdal
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype Tørrsnø. 40m. Kostnad er ikke beregnet.
Ny slamavskiller ved Bygdavågen på Vardalsøy
Fra investeringsbudsjett 2016-2019.
Rehabilitering av avløpsrenseanlegg i Røldal
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Rehabilitering av avløpsrenseanlegg i Skare
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Utbedring av avløpspumpestasjon i Eitrheim
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Oppgradering av renseanlegg i Flatøy
Byggetips. Tidlig prosjekt. Fra investeringsbudsjett 2015-2018. Antatt byggestart.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: