Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte industriprosjekter i Hordaland fylke

Askøy (1)
Austevoll (0)
Austrheim (0)
Bergen (2)
Bømlo (6)
Eidfjord (0)
Etne (1)
Fedje (0)
Fitjar (0)
Fjell (0)
Fusa (1)
Granvin (0)
Jondal (0)
Kvam (0)
Lindås (0)
Meland (0)
Modalen (1)
Odda (2)
Os (0)
Osterøy (0)
Radøy (0)
Samnanger (0)
Stord (0)
Sund (0)
Sveio (0)
Tysnes (0)
Ulvik (0)
Vaksdal (2)
Voss (0)
Øygarden (0)
Nybygg av industriområde ved Bømlo
20/141, 79. ISPS godkjent.
Nybygg av produksjonslokale og lager på Opsangerneset
24 mål råtomt. Mulighet for ytterligere utviding med ca 60 mål, totalt areal er da over 100 mål.
Ombygging til museum/kulturminne i Odda
Ovn 3: 40m høyt smelteverk.
Etablering av industriområde i Etne
Uklar fremdrift. Antatt start og kostnad av redaksjonen. Hører sammen med Geitaberg infrastruktur.
Overbygg på Fv 550 Egne Hjem i Odda
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype tørrsnø. 100m.
Overbygg på Fv 550 Skredo ved Nordnes"juvet" i Ullensvang
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype bløtsnø/sørpeskred. 50m. Kostnad er ikke beregnet.
Nytt Overbygg på Fv 314 Bergsøyene i Vaksdal
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype Tørrsnø. 40m. Kostnad er ikke beregnet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: