Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte industriprosjekt i Akershus fylke

Asker (1)
Bærum (1)
Eidsvoll (3)
Enebakk (0)
Fet (0)
Frogn (1)
Gjerdrum (0)
Hurdal (0)
Nannestad (0)
Nes (0)
Nesodden (1)
Nittedal (0)
Oppegård (0)
Rælingen (0)
Skedsmo (3)
Ski (1)
Sørum (1)
Vestby (10)
Ås (3)
Utvikling av Nesa industriområde i Lillestrøm
I Lillestrøm vurderes nye områder for byens ekspansjon. På industriområdet Nesa er spørmålet hvordan hvordan gjenværende og ny produksjon fortsatt kan være en del av fremtiden, samlokalisert med nye boliger, offentlige funksjoner og elvelandskapet.
Nybygg av fryselager på Engelsrud
Uvisst prosjekt. Antatt byggestart og kostnad.
Nybygg av betongfabrikk, silo, produksjonsbygg mm
Prosjektet er utsatt. Fremdrift er ikke avklart. Skal eventuelt selges till større utbygger. Byggestart er antatt av redaksjonen.
Nybygg av betongfabrikk i Lørenskog
Total kostnad inklusive maskinleveranse ca 25 mill.
Utv. rehab. av Teglsteinsbygningen på Steilene i Nesodden
Byggetips. Planlagt prosjekt. Byggestart og kostnad er ikke fastsatt.
Oppgradering av pumpestasjon i Vestby
Byggetips. Planlagt prosjekt i 2019.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: