Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte industriprosjekter i Trøndelag fylke

Agdenes (0)
Bjugn (2)
Flatanger (0)
Fosnes (0)
Frosta (0)
Frøya (3)
Grong (0)
Hemne (1)
Hitra (5)
Holtålen (0)
Inderøy (0)
Klæbu (2)
Leka (0)
Levanger (5)
Lierne (1)
Malvik (1)
Meldal (0)
Melhus (4)
Meråker (0)
Nærøy (2)
Namsos (2)
Oppdal (0)
Orkdal (3)
Osen (0)
Overhalla (3)
Rennebu (1)
Roan (0)
Røros (0)
Selbu (0)
Skaun (0)
Steinkjer (3)
Stjørdal (3)
Trondheim (15)
Tydal (1)
Verdal (3)
Verran (1)
Vikna (2)
Åfjord (1)
Ørland (4)
Nytt marinteknologiske senter i Trondheim
Bygges på Tyholt. Ansvarlig departement for arbeidet er Nærings- og fiskeridepartementet.
Utvikling av ny bydel i Trondheim
Hensikten med planen er og utvikle området til en attraktiv bydel med ny bymessig bebyggelse, næring og kultur. Nye E.C Dahls Bryggeri skal bevares og videreutvikles som bryggeri, kulturarena og samlingssted. Ca 120 daa.
Nybygg av industriområde på Hitra
250 dekar er ferdig for bygging. Totalt kan det bygges på 520 dekar.
Nybygg av industriområde på Hitra
30-40 dekar er ferdig for bygging. Totalt kan det bygges på 250 dekar.
Nybygg av togverksted i Trondheim
Arealer fase 1 Nytt vedlikeholdsverksted og ombygging av eks. verkstedhaller BRA= ca.14 000 m². Driftsbygget til BaneNOR infrastruktur:BRA= ca. 2 600 m². Annen eksisterende bebyggelse som opprettholdes:BRA= ca. 4 800 m². Fase 2 består i utbygging av en ny driftsbanegård for hensetting av tog.
Nybygg av settefiskanlegg i Midt-Norge
Lokalisering ikke fastsatt vurderer Tjuin industriområde i Malm, Fiborgtangen industriområde i Skogn og Kjørsvikbugen i Aure.
Nytt næringsområde i Steinkjer
Gnr/bnr: 214/1, 211/1, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 20, 23, 24, 25, 26 og 35.
Nybygg av industri, lager og kontor i Stjørdal
43,19 daa. Uttak av stein. Det kan tas ut 700 000- 800 000 tonn masse. Grunneier er Ole Dybvad.
Nybygg av fabrikk på Furumoen i Orkdal i Trondheim
De utnytte restene fra kyllingfabrikken til å lage oljer, mel og proteinkonsentrat som igjen brukes i dyrefôr. De to fabrikkene skal bygges parallelt.
Nybygg av industri i Rørvik
700-800 dekar. Byggeklara tomter.
Nybygg av industriområde i Soknesøra, Støren, Midtre Gauldal kommune
Tilrettelegging av næringsareal for mindre bedrifter og mindre arealkrevende foretak som småindustri mv.
Nyetablering av industriområde i Verdal
Ca 250 dekar. Området behøver fylles ut.
Opparbeidelse av næringsområde i Midtre Gauldal
275 daa. Detaljregulering er vedtatt. Tilrettelegging for større arealkrevende virksomheter, tungindustri, næringsmiddelindustri, logistikksenter mv.
Nybygg av industriområde i Levanger
130 daa. 87 daa er regulert til industri.
Ørland hovedflystasjon, prosjekt 150023, nytt prosess- og tankanlegg for fuel på Ørland
Levering og montering av et komplett pumpeanlegg for behandling og distribusjon av drivstoff.
Riving av fabrikk i Levanger
Gnr/bnr 315/97, 315/98 og 315/4, samt deler av eiendommene 315/146 og 315/4.
Ombygg til industri og lager mm i Steinkjer
Nybygg av en etasje i eksisterende bygg.
Etablering av høydebasseng i Steinshaugen grunnvannsanlegg i Orkdal
Prosjektet består totalt av: Grunnvannsbrønner, Vannbehandlingsanlegg, Høydebasseng, 5 km ledningsanlegg. Total prosjektkostnad for Orkdal nye vannverk ca 70 milj.
Nybygg av silo i Verdal
Bygges i betong eller stål.
Bygging av gjenbruksstasjon på Støvika industriområde i Lierne
Støping av støttemur med lengde ca 60 m med høyde 2,8 m samt betongplate for lagerhus på ca 200 m2.
Riving og nybygg av ventilhus i Namsos
Riving av eksisterende ventilhus og bygging av nytt ventilhus ved Tavlåa vannrenseanlegg på ca 40 m2 med kjeller i betong og første etasje i trekontruksjon. Levering og montering av rørdeler, ventiler og armaturer for hovedvannledning i kjeller.
Riving av forretningsbygg og industri ved Leangen stasjon
Den totale utbyggingen består av ca. 300 leiligheter og ca. 8000 m2 forretningslokaler fordelt på 6 bygg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: