Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte industriprosjekter i Flora

Utvidelse av fiskefarm i Steinvik
Utvidelse av eksisterende visningssenter, samt tilrettelegging for aktivitetspark, museum m.m. Planområdet er nytta til oppdrett av matfisk og utgjer ein av Steinvik Fiskefarm sine fleire lokalitetar for fiskeoppdrett.
Utvikling av næringsarealer i Flora kommune
Gnr/bnr: 26/606, del av 26/234, mfl.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: