Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte industriprosjekter i Sogn og Fjordane fylke

Askvoll (1)
Aurland (1)
Bremanger (3)
Eid (2)
Fjaler (2)
Flora (3)
Førde (1)
Gaular (2)
Gloppen (1)
Gulen (1)
Hornindal (1)
Hyllestad (0)
Høyanger (1)
Jølster (0)
Lærdal (2)
Leikanger (3)
Luster (0)
Naustdal (1)
Selje (0)
Sogndal (0)
Solund (1)
Stryn (4)
Vik (0)
Vågsøy (1)
Årdal (1)
Nybygg av gruvedrift/industri i Naustdal
Konsulent for kraft/vanntilførsel: Asplan Viak AS, Leikanger. Det Norske Veritas AS skal utvikle kontrollsystem for miljøovervåkning.
Utviding av område for fiskerirelatert næring på Kalvøya
20 daa for industribygg. Nybygg 2 kaier, utvidelse eksisterende kai. Havneanlegg.
Nybygg av næring i Stryn
Ca. 30 daa. Regulert.
Utvikling av næringsarealer i Flora kommune
Gnr/bnr: 26/606, del av 26/234, mfl.
Nybygg av lokal for produksjon/salg/kontor mm, Aurlandsvangen
Ca. 1500 kvm. En portal mellom Aurlandsvangen og fjorden.
Oppføring av lagerhaller på Eidsmona industriområde i Gloppen kommune
Bygg 1: Stålbygg, mål ca 30,1 x 17,0 m / 512 m2 med 5 opning med rulleportar. Overbygg på eksisterande avfallsbåsar for midlertidig lagring av ikkje sortert papp, papir og plast samla inn før sortering og pakking i eit eksisterande hovudbygg. Bygg 2: Stålbygg mål ca 15,5 x 18,3 m / 284 m2 med opning utan port. Mellombygg for lagring av ferdig sortert og pakka papp, papir og plast før utsending frå anlegget.
Nybygg av industriområde i Hornindal
Sikkerhetstiltak vil utføres på grunn av nærhet til elv.
Nybygg av vannverk i Ortnevik
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: