Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte industriprosjekter i Sogn og Fjordane fylke

Askvoll (2)
Aurland (1)
Bremanger (2)
Eid (2)
Fjaler (2)
Flora (4)
Førde (2)
Gaular (2)
Gloppen (0)
Gulen (0)
Hornindal (1)
Hyllestad (0)
Høyanger (2)
Jølster (0)
Lærdal (1)
Leikanger (3)
Luster (0)
Naustdal (1)
Selje (0)
Sogndal (0)
Solund (1)
Stryn (3)
Vik (0)
Vågsøy (1)
Årdal (1)
Nybygg av gruvedrift/industri i Naustdal
Konsulent for kraft/vanntilførsel: Asplan Viak AS, Leikanger. Det Norske Veritas AS skal utvikle kontrollsystem for miljøovervåkning.
Utvidelse av fiskefarm i Steinvik
Utvidelse av eksisterende visningssenter, samt tilrettelegging for aktivitetspark, museum m.m. Planområdet er nytta til oppdrett av matfisk og utgjer ein av Steinvik Fiskefarm sine fleire lokalitetar for fiskeoppdrett.
Nybygg av næring i Stryn
Ca. 30 daa. Regulert.
Nybygg av lokal for produksjon/salg/kontor mm, Aurlandsvangen
Ca. 1500 kvm. En portal mellom Aurlandsvangen og fjorden.
Utvikling av næringsarealer i Flora kommune
Gnr/bnr: 26/606, del av 26/234, mfl.
Nybygg av industriområde i Hornindal
Sikkerhetstiltak vil utføres på grunn av nærhet til elv.
Nybygg av vannverk i Ortnevik
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Påbygg av vannverk i Lavik
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: