Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte industriprosjekter i Oslo fylke

Oslo (33)
Nybygg av industri, kontor, næring, boliger mm på Ulven i bydel Bjerke, Oslo
Planområdet på 180 daa ligger mellom Økernkrysset og Ulvensplitten. Området foreslås regulert til sentrumsformål med ca 2000-3000 boliger, forretning, offentlig/privat, tjenesteyting, kontor/lager, industri, datasentral og flerbrukshall. Totalt foreslås utnyttelse 336.300m2 BRA over terreng. Bruksareal bolig BRA=75.575 m² Bruksareal næring BRA= 260.725 m²
Nye T-banestasjoner på Fornebubanen
Total kostnad før 6 stasjoner og en verkstedbygning: 16 milliarder.
Nytt forskningssenter i bydel Nordre Aker, Oslo
Trinnvis utbygging. 34000 m2 hvorav 9500 m2 ligger under mark. 5-12 etasjer.
Nybygg av industri, kontor og gjenvinningsstasjon i bydel Alna, Oslo
Industribygg i 4 etasjer og gjenvinningsstasjon i 3 etasjer.
Nybygg av veksthus, botanisk hage på Tøyen, Oslo
I Entreprise K201 inngår prosjektering og bygging av overbygning i ETFE-folie (bærekonstruksjon, foliekledning og glassfasader).
Etablering av karbonfangstanlegg og terminal på Klemetsrud
Det er planer om å etablere et karbonfangstanlegg inntil avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud. Flytende CO₂ skal mellomlagres på planlagt etablert tanklager/terminal for så å transporteres videre til eksportterminal på Oslo havn.
Nybygg av lagerbygg i bydel Alna, Oslo
Et flaggskip lagerbygg med "self storage-fasiliteter".
Nybygg av bygg for økologisk matproduksjon i bydel Grorud, Oslo, trinn 1
Bygningen skal inneholde økologisk matproduksjon for kantiner og butikker og skal i tilegg romme utadrettet virksomhet. Ca. 5000-7000 m2.
Nybygg av kontor, verksted og lager i Gamle Oslo
Gnr/bnr: 233/197, 198. 2,5 etasje (Mezzanin).
Nybygg av lager/deponi for radioaktivt avfall i Oslo
Nytt kombinert lager og deponi for lav- og mellomaktivt radioaktivt avfall.
Riving- og nybygg av driftstasjon ved Hovedøybukta i Oslo
Driftsstasjon, slipp og bryggeanlegg.
Oppføring av nytt produksjonsanlegg (betong) i bydel Nordstrand, Oslo
Anlegget skal i stor grad settes sammen av prefabrikkerte elementer.
Nybygg av undervisning-og kontorbygg ved Sørli besøksgård i bydel Østensjø
Hovedvolumet består av en "låvedel" over tre plan, en hovedetasje med husdyr, en kjeller for lager og garasje samt et loft med kontor og for-lager. Det er planlagt en låvebro inn til hovedetasjen. Bebyggelsen består videre av en lavere del over to etasjer med hovedetasje ut mot tunet for undervisning og en kjeller med garderober, lager og toaletter.
Påbygg av hagesenter mm i bydel Vestre Aker, Oslo
Påbygg i 2 etasjer over eksisterende underjordiskt lager. Gnr/bnr: 41/1239, 262, 41/651, 41/1.
Nybygg av lager for dekk og biler i bydel Ullern, Oslo
Mustad Nord. Mellom hovedløpene for Mustad betongtunnel. Gnr/bnr 9/529, 563
Riving av lager mm i bydel Nordstrand
Rives innen bygging av trinn 2. Riving av lager/kombibygg, 7000-8000 m2.
Utvidelse av bilverksted i bydel Ullern, Oslo
Spesialtilpasset verkstedareal.
Utskifting av PLS-er i fjernkontrollanlegg på VA-stasjoner i Oslo
Avdeling drift og vedlikehold (ADV) i Vann- og avløpsetaten (VAV) skifter ut gamle PLS-er i fjernkontrollanlegget (PLS- programmerbar logisk styring). PLS-ene skal settes i forskjellig VA stasjoner (avløpspumpestasjoner, vannpumpestasjoner etc.) Bytte av PLS vil medføre andre mindre arbeider med automasjon og fordelinger i hver VA-stasjon. Omfanget av disse arbeidene varierer.Prosjektarbeidene skal gjennomføres av en entreprise og arbeidene vil gå over flere år og har til nå pågått i to år. I forbindelse med ferdigstilling av dette prosjektet vil VAV anskaffe en ny prosjektleder til å videreføre det arbeidet som er påbegynt. Det er allerede etablert en god struktur med styrende dokumenter og for arbeidsgjennomføringen med leverandører.
Rammeavtal for byggetekniske arbeider i Oslo
Rammeavtal kan forlenges med 1 år av gang inntil to ganger (1+1).
Oppføring av skjermtak over beredskapsspor på Oslo S
Langs Schweigaards gate, mellom Nordengbrua og Oslo gate. Domensjon LxHxB ca. 80x8x8 meter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: