Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte industriprosjekter i Møre og Romsdal fylke

Aukra (0)
Aure (0)
Averøy (8)
Eide (0)
Fræna (5)
Giske (0)
Gjemnes (1)
Halsa (2)
Haram (1)
Hareid (0)
Herøy (2)
Midsund (0)
Molde (5)
Nesset (0)
Norddal (0)
Rauma (0)
Rindal (1)
Sande (0)
Sandøy (0)
Skodje (0)
Smøla (0)
Stordal (0)
Stranda (0)
Sula (1)
Sunndal (1)
Surnadal (1)
Sykkylven (0)
Tingvoll (0)
Ulstein (0)
Vanylven (0)
Vestnes (2)
Volda (6)
Ålesund (3)
Ørskog (0)
Ørsta (0)
Etablering av industritomter i Halsa
Området er totalt 800 daa.
Nybygg av industri i Harøysund
Industritomter for tung industri. 300 da.
Nybygg av næring i Averøy
Ca. 100 mål. Infrastruktur er delvis utbygd.
Nybygg av renseanlegg og VA-ledning i Volda
Primærrenseanlegg, antatt kapasitet 3000 PE.
Nybygg av brannøvningsområde, lager og asfaltsdeponi i Molde
Øvingsområde for Molde brann- og redningstjeneste, lager for kommunen og deponi for brukt asfalt og overskuddsmasser fra egne anlegg.
Nybygg av fiskerianlegg i Herøy
Anlegget overtas av Marine Harvest når det er ferdigbygd.
Opparbeidelse av infrastruktur for fiskerianlegg i Herøy
Anlegget overtas av Marine Harvest når det er ferdigbygd.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: