Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte industriprosjekter i Hordaland fylke

Askøy (3)
Austevoll (0)
Austrheim (0)
Bergen (20)
Bømlo (6)
Eidfjord (0)
Etne (2)
Fedje (0)
Fitjar (1)
Fjell (1)
Fusa (1)
Granvin (0)
Jondal (2)
Kvam (0)
Lindås (3)
Meland (2)
Modalen (1)
Odda (4)
Os (1)
Osterøy (3)
Radøy (0)
Samnanger (1)
Stord (1)
Sund (0)
Sveio (0)
Tysnes (0)
Ulvik (0)
Vaksdal (2)
Voss (1)
Øygarden (1)
Utbygging av sinkfabrikk på Eitrheimsneset i Odda
Utvidelse av produksjonen fra 200.000 tonn til 350.000 tonn sink. Gnr/bnr: 64/5, 3 , 60.
Nybygg av industri og lager i Rådal, Fana/Ytrebygda bydel, Bergen
Gnr/bnr: 119/228, 416, 417, 465, 592, 985, 118/2, 5, 47, 121 og 97/1.
Nybygg av næringsbygg på Espevoll
Områdesplan godkjend oktober 2012. Sentralt område 10 min fra E16 Osterøybrua, 40 min fra Bergen sentrum. Alle typer av næring også plasskrevende virksomheter.300 dekar.
Nybygg av fiskoppdrettsanlegg på Eikeilen i Øygarden, fase 2
Anlegget skal samla ha ei årlig produksjonsramme på 8000 tonn fisk totalt.
Nybygg av datasenter alternativt produksjonslokaler, lager og verksted mm i Kvinnherad
Gnr/bnr: 252/1, 2. Kan bygges et datasenter på 6000-8000 m2.
Nybygg av industriområde ved Bømlo
20/141, 79. ISPS godkjent.
Nybygg av produksjonslokale og lager på Opsangerneset
24 mål råtomt. Mulighet for ytterligere utviding med ca 60 mål, totalt areal er da over 100 mål.
Nybygg av oppdrettsanlegg i Jondal
Omfatter sjøareal mellom Byrkjebein og Solesnes.
Ombygging til museum/kulturminne i Odda
Ovn 3: 40m høyt smelteverk.
Ombygging av Bømoen leir på Voss
Gnr/bnr 92/5 og 108/2
Nybygg av håndverksbygg i Ytrebygda bydel, Bergen
Bygg for leie alternativt salg.
Nyb av vannbehandlings- og fellesrenseanlegg i Seljestad
Renseanlegget blir på 100-150 m2. Membran og UV-filter.
Etablering av industriområde i Etne
Uklar fremdrift. Antatt start og kostnad av redaksjonen. Hører sammen med Geitaberg infrastruktur.
Nybygg av næringsområde på Ostereidet i Lindås
Felles reguleringsplan for Ostereidet næringsområde, del 1 og 2, sammen cirka 10 mål.
Nybygg av lager i Torsnes
4 tomter. Gnr/bnr 36/30, 90 og 12, 89
Overbygg på Fv 550 Egne Hjem i Odda
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype tørrsnø. 100m.
Overbygg på Fv 550 Skredo ved Nordnes"juvet" i Ullensvang
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype bløtsnø/sørpeskred. 50m. Kostnad er ikke beregnet.
Nytt Overbygg på Fv 314 Bergsøyene i Vaksdal
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype Tørrsnø. 40m. Kostnad er ikke beregnet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: