Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte industriprosjekter i Hordaland fylke

Askøy (4)
Austevoll (0)
Austrheim (0)
Bergen (20)
Bømlo (6)
Eidfjord (0)
Etne (1)
Fedje (0)
Fitjar (0)
Fjell (3)
Fusa (1)
Granvin (0)
Jondal (2)
Kvam (1)
Lindås (2)
Meland (1)
Modalen (0)
Odda (3)
Os (1)
Osterøy (1)
Radøy (0)
Samnanger (1)
Stord (1)
Sund (0)
Sveio (0)
Tysnes (0)
Ulvik (0)
Vaksdal (1)
Voss (0)
Øygarden (3)
Nybygg av industri, næring og småbåtshavn mm i Askøy
Gnr/bnr: 12/125, 12/1616, 12/293 og del av 12/893 og 12/1174.
Utbygging av sinkfabrikk på Eitrheimsneset i Odda
Utvidelse av produksjonen fra 200.000 tonn til 350.000 tonn sink. Gnr/bnr: 64/5, 3 , 60.
Nybygg av industri og lager i Rådal, Fana/Ytrebygda bydel, Bergen
Gnr/bnr: 119/228, 416, 417, 465, 592, 985, 118/2, 5, 47, 121 og 97/1.
Nybygg av næringsbygg på Espevoll
Områdesplan godkjend oktober 2012. Sentralt område 10 min fra E16 Osterøybrua, 40 min fra Bergen sentrum. Alle typer av næring også plasskrevende virksomheter.300 dekar.
Nybygg av fiskoppdrettsanlegg på Eikeilen i Øygarden, fase 2
Anlegget skal samla ha ei årlig produksjonsramme på 8000 tonn fisk totalt.
Nybygg av datasenter alternativt produksjonslokaler, lager og verksted mm i Kvinnherad
Gnr/bnr: 252/1, 2. Kan bygges et datasenter på 6000-8000 m2.
Nybygg av fiskoppdrettsanlegg på Eikeilen i Øygarden, fase 1
Anlegget skal samla ha ei årlig produksjonsramme på 8000 tonn fisk totalt.
Nybygg av lager og kontor i Os
Ca 45 daa. Gnr/bnr: 53/29, 42 mfl.
Nybygg av industriområde ved Bømlo
20/141, 79. ISPS godkjent. 11,5 dekar.
Nybygg av oppdrettsanlegg i Jondal
Omfatter sjøareal mellom Byrkjebein og Solesnes.
Nybygg av industriområde i Rubbestadneset
266 daa. Gnr/bnr 83/682 mfl.
Nyb av vannbehandlings- og fellesrenseanlegg i Seljestad
Renseanlegget blir på 100-150 m2. Membran og UV-filter.
Etablering av industriområde i Etne
Uklar fremdrift. Antatt start og kostnad av redaksjonen. Hører sammen med Geitaberg infrastruktur.
Nybygg av næringsområde på Ostereidet i Lindås
Felles reguleringsplan for Ostereidet næringsområde, del 1 og 2, sammen cirka 10 mål.
Nybygg av lager i Torsnes
4 tomter. Gnr/bnr 36/30, 90 og 12, 89
Overbygg på Fv 550 Egne Hjem i Odda
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype tørrsnø. 100m.
Overbygg på Fv 550 Skredo ved Nordnes"juvet" i Ullensvang
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype bløtsnø/sørpeskred. 50m. Kostnad er ikke beregnet.
Nytt Overbygg på Fv 314 Bergsøyene i Vaksdal
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype Tørrsnø. 40m. Kostnad er ikke beregnet.
Ombygging av undervisningslokale og høyspentlaboratorium i Bergen
Statsbygg har fått oppdrag fra HVL - Høgskulen på Kronstad med en ombygging av undervisningslokale. Den har i dag et laboratorium for elektriske forsøk i 4. et. og deler av dette laboratoriet skal bygges om til et høyspentlaboratorium. Dette innbefatter å bygg et Faradays bur i eksisterende bygningsmasse. Det består av metallgitter eller metallplater rundt hele rommet, gulv, vegger og tak, med egen separat jording, for å avlede strøm og elektromagnetiske felter. Inngangspartiet skal bygges om med sluse av to dører, og det skal bygges et nytt ventilasjonsanlegg på taket, som leverer luft til dette rommet. Dette skal bygges separert fra eksisterende ventilasjonssystem på grunn av at det genereres ozon under høyspent-forsøk. Rommet har et slokkeanlegg med intert-gass. Dette skal utvides til å dekke nytt ventilasjonsrom og plassering av gassbeholder(e) skal flyttes til naborommet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: