Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte industriprosjekter i Modum

Nybygg av industri- og næringsbygg, Nedmarken i Modum
3 tomter gjenstår, 4 mål/tomt. Tomtene er ferdig regulert, sprengt ut, undersprengt 2,5 meter. Det er lagt ledningsnett og asfaltert vei til tomtene.
Nybygg av pumpestasjon og renseanlegg i Modum
Inntaket planlegges ved Vikersund Arbeidssenter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: