Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte industriprosjekter i Buskerud fylke

Drammen (3)
Flesberg (0)
Flå (2)
Gol (1)
Hemsedal (1)
Hol (2)
Hole (0)
Hurum (2)
Kongsberg (4)
Lier (4)
Modum (3)
Nes (2)
Ringerike (1)
Rollag (0)
Røyken (5)
Sigdal (0)
Ål (0)
Nybygg av næringspark i Kongsberg
Gnr/bnr: 117/1, 2, 3, 12, 30 mfl.
Nybygg av næringsområde i Hol
Gnr/bnr; 99/7, 99/1, 99/5, 99/15, 105/14 og 105/4. Ca 70 daa.
Nybygg av næringsområde i Fiskum
614 mål med næringstomter, totalt 820 mål med infrastruktur.
Nybygg av næringsområde i Fiskum
820 mål totalt på området.
Etablering av næringsområde nordøst for Geilo
Ca 113 daa. Gnr/Bnr: 61/1, 61/28, 59/6, 58/1, 57/3 og 57/21.
Nybygg av datalager m.m i Flå
Ca. 250 dekar. 100.000 kvm telekommunikasjonanlegg.
Nybygg av industri- og næringsbygg, Nedmarken i Modum
3 tomter gjenstår, 4 mål/tomt. Tomtene er ferdig regulert, sprengt ut, undersprengt 2,5 meter. Det er lagt ledningsnett og asfaltert vei til tomtene.
Nybygg av renseanlegg ved Elvemo i Flå
Det skal utarbeides et forslag om Flå renseanlegg skal avvanne slammet selv. Renseanlegget er på 1200 PE. Rogaland Industri Automasjon (RIA) vil stå for all automasjon på anlegget, men prosessentreprenør skal levere funksjonsbeskrivelse for styring av prosessen, og eventuell opsjon på eget styresystem med kommunikasjon via bus til RIAs toppsystem.
Nybygg av avløpsrenseanlegg på Tuv i Hemsedal
Prosjektet hører sammen med Holdebakken høydebasseng. Kilden er registrert av et Hydrogeologisk kompetansesenter.
Nybygg av pumpestasjon og renseanlegg i Modum
Inntaket planlegges ved Vikersund Arbeidssenter.
Nybygg av lager i Kongsberg
Gnr/bnr: 8626/77 og 8626/80

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: