Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte industriprosjekter i Eidsvoll

Nybygg av industri-,håndverk-og lagervirksomhet mm i Eidsvoll
Vedtak om områdereguleringsplan. Tidlig prosjekt. Planen tilrettelegger for næringsetablering av industri-, håndverk- og lagervirksomhet, samt forretning. Med forretning menes kun salg av plasskrevende varer, ingen detaljhandel skal foregå innenfor planavgrensningen. Antatt start og kostnad.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: