Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte industriprosjekter i Østfold fylke

Aremark (0)
Askim (1)
Eidsberg (8)
Halden (1)
Hobøl (2)
Hvaler (1)
Marker (0)
Moss (3)
Rakkestad (5)
Rygge (9)
Råde (0)
Rømskog (0)
Sarpsborg (9)
Skiptvet (0)
Spydeberg (2)
Trøgstad (1)
Våler (7)
Etablering av datasenter i eksisterende fjellhall i Fredrikstad
Datasenter for colocation og skytjenester i eksisterende datahall.
Nybygg av industriområde ved Mosseporten i Moss
Ca 300 mål. Ferdig opparbeidede tomter.
Nybygg av felles renseanlegg i Frevar, Fredrikstad
Felles renseanlegg for Sarpsborg og Fredrikstad kommune.
Nybygg av sjøboder og leiligheter i Knutvika, Larkollen
90-100 sjøboder og 16 utleieleiligheter.
Nybygg av laboratorium i Kambo
Tidlig planlagt prosjekt. Antydet byggestart. Kostnad er ukjent.
Oppgradering av vannverk/vannbehandlingsanlegg på Fladstad i Rakkestad
Stort behov for oppgradering av Fladstad vannverk, da deler av driftsenhetene er gammelt og slitt. Utbedring og oppgradering av gammel råvannspumpestasjon ved Rakkestadelva i Kirkeveien. Gjennomgang og oppgradering av inntak av råvann i elva og overføringsledning til pumpehus.
Oppgradering av vannverk i Rakkestad
Oppgradering av renseprosess og se på nye muligheter for bedre vannkvalitet. Utfordringer idag er krav på farge og humus.
Rammeavtal for byggetekniske arbeider i Østfold
Rammeavtal kan forlenges med 1 år av gang inntil to ganger (1+1).
Oppgradering av vannverk i Rakkestad
Oppgradering av bygg og kjemikaliehåndtering. Ønske om innstallering av UV-anlegg.
Ny pumpestasjon på Rødsund i Våler
Fra handlingsprogram 2018-2021 - rådmannens forslag.
Flytting og oppgradering av pumpestasjon på Vestland i Våler
Fra handlingsprogram 2018-2021 - rådmannens forslag.
Oppgradering av vannverk i Rakkestad
Oppgradering av bygg, kjemikaliehåndtering og innstallering av UV-anlegg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: