Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av boliger i Buskerud fylke

Drammen (9)
Flesberg (3)
Flå (1)
Gol (0)
Hemsedal (1)
Hol (0)
Hole (0)
Hurum (1)
Kongsberg (2)
Lier (1)
Modum (5)
Nes (0)
Ringerike (1)
Rollag (0)
Røyken (4)
Sigdal (1)
Ål (0)
Nybygg av boliger i Modum
Grunneier Jonas Tord Fosnæs. 410 mål. Utbyggingen skal skje i fire etapper i over 15-20 år.
Nybygg av flerbolighus og forretningsbygg i Vikersund, trinn 3 m.fl.
Kommer bli updelt i 6-7 trinn, totalt 400 leiligheter.
Nybygg av flerbolighus og småhusboliger i Drammen
73 daa av arealet søkes utviklet for videre etablering av primært småhusboliger, noen leiligheter. 60 - 100 enheter.
Nytt boligområde, Lampeland Øst i Flesberg kommune
Totalt 44 boenheter på trinn 1. Selges til både privatpersoner og større utbyggere.
Nybygg av flerbolighus og forretningsbygg i Vikersund, trinn 2
Kommer bli updelt i 6-7 trinn, totalt 400 leiligheter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: