Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av boliger i Ullensaker

Nybygg av flerbolighus mm i Ullensaker
Totalt ca 500 boenheter.
Nybygg av boliger i Ullensaker
30,3 dekar. Totalt cirka 700 boliger på feltet.
Nybygg av boliger i Ullensaker
19,4 dekar. Totalt cirka 700 boliger på feltet.
Nybygg av boliger i Ullensaker
19,2 dekar. Småhusbebyggelse og lavblokk. Totalt cirka 700 boliger på feltet.
Nybygg av boliger i Ullensaker
13,2 dekar. Småhusbebyggelse og lavblokk. Totalt cirka 700 boliger på feltet.
Nybygg av leiligheter i Jessheim
Gotaasalléen 1, 3, 3A og Trondheimsveien 65 og 67.
Nybygg av boliger i Ullensaker
Ca. 4 tomter. Infrastruktur til tomtgrense er ferdig.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: