Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte boligprosjekter i Telemark fylke

Bamble (10)
(7)
Drangedal (0)
Fyresdal (0)
Hjartdal (3)
Kragerø (11)
Kviteseid (2)
Nissedal (9)
Nome (7)
Notodden (9)
Porsgrunn (39)
Sauherad (4)
Seljord (1)
Siljan (2)
Skien (28)
Tinn (7)
Tokke (1)
Vinje (1)
Nybygg av bydel i Skien
BREEAM Communities. Trinnvis utbygging.
Nybygg av rekkehus, terasseleiligheter, kunstige øyer mm i Kragerø
500 boenheter/150 bygges på kustøyerne (3 stk øyer).
Nybygg av hytter i Kyrkjebygda
Opp til 600 enheter. Gnr/bnr: 8/1, 9/1, 10/1 og 2.
Ny bydel i Kragerø
Trinnvis utbygging. Store deler er ferdigregulert.
Nybygg av boligområde i Bø
Planområdet er ca. 94 daa. 100-200 boenheter. Utvikling av fremtidens boligområde. Et moderne og attraktivt bomiljø for barn og voksne, med fokus på komfort, miljø, bærekraft og økonomi. Her møter naturen det nyeste innen energistyring og datateknologi. Alle områdets boliger skal spille sammen og ta ut synergier slik at området ideelt sett produserer mer energi enn det forbruker i et livsløp. Det skal utvikles og benyttes nye metoder for konstruksjon og utbygging slik at man sikrer mist mulig inngrep i naturen i tillegg til at man tar høyde for behovsendringene som naturlig oppstår når man bygger ut et område over tid.
Nybygg av leiligheter, kontor og forretning i Notodden
Samarbeidsprosjekt mellom Notodden og Kongsberg boligbyggelag. Ca 150-200 boenheter.
Nybygg av handelspark og leiligheter i Skien
Ca. 10 000 m2 næring og ca. 3000 m2 boliger.
Nybygg av flerbolighus i Skien, trinn 4-5
Totalt ca 250 stk leiligheter. 3-5 etasjer. Ca 50 stk leiligheter i hvert byggetrinn. Utbyggingen vil gå over 10 år eller mer.
Nybygg av flerbolighus i Porsgrunn
Ca. 160 leiligheter fordelt på 11 blokker.
Nybygg av leiligheter, rekkehus, eneboliger mm i Notodden
Planlagt totalt ca 100 stk boenheter på eiendommen.
Nybygg av leiligheter i Skien
18-20 byggemåneder.
Nybygg av flerbolighus, rekkehus og eneboliger i Langangen
Totalt planlegges 141 stk boliger på eiendommen.
Nybygg av boliger på Åfoss i Skien
Tomten er på ca. 54 daa. 5 dekar avsatt til boliger. Innspill er levert i forbindelse med rullering av kommuneplan. Utforming er foreløpig ukjent.
Nybygg av boliger og forretning på Lomodden i Seljord
Krever oppfylling av landareal og utfylling av Seljordvatnet.
Nybygg av hytter i Notodden
240-260 hyttetomter.
Nybygg av fritidsboliger på Tåtøy
Antydet ca 100 nye boliger og hytter. 600 mål.
Etablering av infrastruktur samt nybygg av rekkehus og terrassehus i Notodden
Planlegger ca 80 enheter, eneboliger og flerbolighus. Prosjektet vil bli oppdelt i flere trinn.
Nybygg av leilighetsbygg og brygge i Langesund
Trinnvis utbygging. Totalt ca. 116 enheter.
Nybygg av boligområde i Porsgrunn
Kan bli 80 eller flere boenheter her.
Nybygg av flerbolighus i Skien, trinn 2
Totalt ca 250 stk leiligheter. 3-5 etasjer. Ca 50 stk leiligheter i hvert byggetrinn. Utbyggingen vil gå over 10 år eller mer.
Nybygg av flerbolighus i Skien, trinn 3
Totalt ca 250 stk leiligheter. 3-5 etasjer. Ca 50 stk leiligheter i hvert byggetrinn. Utbyggingen vil gå over 10 år eller mer.
Nybygg av boligbebyggelse i Porsgrunn
40-80 boenheter. Planområdet har et areal på 147,8 daa.
Nybygg av to-og firemannsboliger på Kvestadkollen i Porsgrunn
15 stk tomter for to-og firemannsboliger. 30-60 stk boenheter. Gnr/bnr 3/1, 23
Nybygg av flerbolighus, rekkehus og eneboliger i Langangen
16 stk leiligheter (terrassert blokkbebyggelse), 8 stk rekkehus og 25 stk eneboliger i første etappe. Totalt 141 stk boliger planlegges på eiendommen.
Nybygg av fritidsboliger i Vrådal
Reguleringsplan er godkjent. Ca 60 delvis byggeklare hyttetomter.
Riving og nybygg av sykehjem i Porsgrunn, trinn 2
Utredning utført i egen regi.
Nytt boligområde i Skien
Ca. 65 daa. Ca. 50 boliger.
Nybygg av boligområde, ballbinge/lekearealer, vei og parkering i Nome
Ca. 55 daa. Delt i 3 differensierte arealer innenfor samme område.
Nybygg av flerbolighus i Langesund, fase 1
Ca. 4000 m2 og ca. 40 enheter.
Nybygg av leiligheter, eneboliger og rekkehus på Vessia i Porsgrunn, trinn 3 mfl
Prosjektutvikler: Seltor Bolig AS. Total tomtareal, ca 16 mål. Trinnvis utbygging. Gnr/bnr 121/1766, 1894, 1901, 1040 mfl.
Nybygg av boligområde med tilhørende infrastruktur i Årnes, Sauherad
2-manns og 4-mannsboliger. 28-30 tomter. Gnr/brn: 96/9, 96/44 og 96/84.
Nybygg av rekkehus, tomans- og firemannsboliger i Pors
40-60 stk boliger fordelt på flere trinn.
Nybygg av tomansboliger og rekkehus i Pors
40-60 stk boliger fordelt på flere trinn. ca 10 leiligheter i trinn 2.
Nybygg av ene-og tomannsboliger i Melum, etappe 4 mfl
25 tomter med ene-og tomannsboliger. Totalt ca 45 tomter på Melum boligfelt.
Nybygg av flerbolighus i Porsgrunn, trinn 5
Totalt ca. 90 stk boenheter fordelt på flere bygg på Elveparken Brygge. 20-22 enheter i trinn 5. Plassen 40 og 42.
Nybygg av leiligheter og to-og tremannsboliger i Notodden
To leilighetsbygg med totalt 8 stk leiligheter, en tomannsbolig og en tremannsbolig.
Nybygg av flerbolighus i Skien, trinn 1
Totalt ca 250 stk leiligheter. 3-5 etasjer. Utbyggingen vil gå over 10 år eller mer. 3 tomannsboliger, 1 enebolig og 15-16 leiligheter.
Nybygg av ene-og tomannsboliger i Melum, etappe 2
16 tomter med ene-og tomannsboliger.
Nybygg av ene-og tomannsboliger i Melum, etappe 3
15 tomter med ene-og tomannsboliger.
Nybygg av flerbolighus og eneboliger ved Nordre Røråsen, trinn 2
14 eneboligtomter og to tomter til firemannsboliger mm.
Nybygg av hytter i Nissedal, trinn 1
Totalt 62 hyttetomter på feltet.
Nybygg av leiligheter på Vessia i Porsgrunn, blokk 1
Prosjektutvikler: Seltor Bolig AS. Total tomtareal, ca 16 mål. Trinnvis utbygging. Gnr/bnr 121/1766, 1894, 1901, 1040 mfl.
Nybygg av hytter i Nissedal, trinn 1
Totalt ca. 46 stk hyttetomter. (8 stk er solgt til private)
Nybygg av boliger på helsehustomta i Lunde
Planområde: 15,7 daa. Ca. 20-30 leiligheter. Gnr/bnr: 101/7, 101/13 , 101/420.
Nybygg av boliger og næring i Porsgrunn
Gnr/bnr: 43/1 og 601/1 m.fl.
Nybygg av flerbolighus i Stathelle
1.etasje i betong, 1 1/2 etasje i tre. 26-28 leiligheter.
Nybygg hytter/fritidsboliger inkl infrastruktur, Nissedal tr 2
50-60 hytter/fritidsboliger i trinn 2-3.
Nybygg av rekkehus og enebolig i Porsgrunn, trinn 6
Ca. 10-30 boliger. Fremdrift uklar. Antatt byggestart og kostnad.
Nybygg av hytter i Nissedal, trinn 2
Totalt 62 hyttetomter på feltet.
Nybygg av hytter i Nissedal, trinn 3
Totalt 62 hyttetomter på feltet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: