Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte boligprosjekter i Sigdal

Nybygg av hytter, garasje/uthus med mere i Sigdal
Maks 150 m2 BYA for hytter og maks 30 m2 for garasje/uthus. Byggestart er antatt av redaksjonen.
Nybygg av hytter i Sigdal, trinn 3
Totalt 48 tomter på området.
Nybygg av hytter i Sigdal, trinn 2
Totalt 48 tomter på området.
Til- og ombygging av omsorgsbolig i Eggedal
Tidlig planlagt prosjekt. Byggestart tidligst 2020.
Ombygg av hybler til leilighet på aldershjem i Sigdal
Fra investeringsbudsjett 2017-2020. 2 hybler bygges om til 1 leilighet.
Utvendig beising av omsorgsbolig i Prestfoss
Fra investeringsbudsjett 2017-2020.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: