Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle planlagte boligprosjekter i Ullensaker

Nybygg av leiligheter på Jessheim i Ullensaker, trinn 3 mfl
4-7 etasjer. Totalt ca 750 stk leiligheter på Bekkefaret K12.
Nybygg av flerbolighus mm i Ullensaker
Totalt ca 500 boenheter.
Nybygg av flerbolighus/konsentrert småhusbebyggelse på Kløfta
Felt B7. Planen legge til rette for boliger med forholdsvis høy tetthet, i en blanding av blokker og konsentrert småhusbebyggelse eller tilsvarende målestokk.
Nybygg av leiligheter på Jessheim i Ullensaker, trinn 2
4-7 etasjer. Totalt ca 750 stk leiligheter på Bekkefaret K12.
Nybygg av leiligheter og barnehage på Jessheim i Ullensaker, trinn 1
4-7 etasjer. Totalt ca 750 stk leiligheter på Bekkefaret K12.
Nybygg av leiligheter på Gystadmyra i Ullensaker, trinn 2-3
Totalt 250 boliger fordelt på fire bygg.
Nybygg av boliger i Ullensaker
Planlagt prosjekt. Uregulert. Byggestart og kostnad er antatt av redaksjonen.
Nybygg av flerbolighus i Dampsagtomta, trinn 3
Totalt 472 leiligheter på området.
Nybygg av flerbolighus i Dampsagtomta, trinn 4
Totalt 472 leiligheter på området.
Nybygg av boliger og næring på Jessheim Sør, trinn 1
Reguleres for opp till 800 boliger og ca. 13 000 kvm næringslokaler i samband med boligerne.
Nybygg av flerbolighus i Dampsagtomta, trinn 5
Totalt 472 leiligheter på området.
Nybygg av flerbolighus i Dampsagtomta, trinn 6
Totalt 472 leiligheter på området.
Nybygg av boliger i Allergodt i Ullensaker
Planlagt prosjekt. Ca. 65 daa. Byggestart og kostnad er ikke fastsatt.
Nybygg av leiligheter i Ullensaker
OrbitArena skal rives. 70-80 leiligheter.
Nybygg av boliger i Ullensaker, trinn 1
830 leiligheter og 110 boenheter i rekke totalt.
Nybygg av blokkleiligheter i Jessheim, trinn 1
Godkjent detaljregulering. 6-8 etasjer.
Nybygg av blokkleiligheter i Jessheim, trinn 2
Godkjent detaljregulering. 6-8 etasjer.
Nybygg av leiligheter på Gystadmyra i Ullensaker, trinn 1
Totalt 250 boliger fordelt på fire bygg.
Nybygg av boliger i Ullensaker
Planlagt prosjekt. Uregulert. 75-100 enheter. Byggestart og kostnad er ikke fastsatt.
Nybygg av leiligheter i Jessheim
Gotaasalléen 1, 3, 3A og Trondheimsveien 65 og 67.
Nybygg av flerbolighus på Jessheim, trinn 8
Totalt ca 400 boliger på Jessheim Park.
Nybygg av flerbolighus og næring i Jessheim
Ønsker å bygge to nye bygg med næring og boliger. Totalt 1370 m2 med boliger og 420 m2 med næring. Ca 20 stk leiligehter.
Nybygg av boliger i Ullensaker
Planlagt prosjekt. Byggestart og kostnad er antatt av redaksjonen.
Påbygg av sykehjem i Kløfta
Prosjektet ligger litt på vent. Uklart angående byggestart og kostnad. 27 nye sykhjemsplasser.
Nybygg av boliger i Ullensaker
Ca. 4 tomter. Infrastruktur til tomtgrense er ferdig.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: