Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Planlagt nybygg av anlegg i Larvik

Nybygg av aktivitetssenter i Brunlaskogen
Antatt start. Ukjent kostnad.
Ny gang og sykkelvei i Larvik
Fra handlingsprogram 2010-14.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: